Gå direkt till innehåll
Jan Eliasson i LÄRA: Målet om alla barns rätt till grundskola inom räckhåll

Nyhet -

Jan Eliasson i LÄRA: Målet om alla barns rätt till grundskola inom räckhåll

I dag börjar 90 procent av världens barn i skolan. Men att börja i skolan är inte nödvändigtvis detsamma som att slutföra den.  Jan Eliasson, som levt ett helt liv i utrikespolitikens och FN:s tjänst, arbetar numera med bland annat FN:s millenniemål. Ett av målen är att alla världens barn år 2015 ska få börja skolan – och att fler än i dag också ska få slutföra sin skolgång. I det nya numret av utbildningsförvaltningens tidning LÄRA Stockholm berättar Jan Eliasson om utbildningsrevolutionen – och om de hinder och utmaningar som finns kvar.

Som huvudansvarig för ett av FN:s åtta millenniemål och engagerad i ett annat – målet som handlar om att alla världens barn år 2015 ska få börja skolan – saknas det inte uppgifter att fördriva dagarna med för den 71-årige före detta utrikesministern. De åtta millenniemålen handlar om att förbättra livet för världens fattiga så att de kan göra det som är självklart för oss svenskar, exempelvis att få gå i skolan, kunna äta sig mätt och ha tillgång till rent vatten.

– Jag tror att detta mål kommer att bli uppnått. Asien och Latinamerika ligger mycket bra till och i Afrika har det skett stora förbättringar, säger Jan Eliasson.

Vid millennieskiftet, när millenniemålen fastställdes, började inte ens hälften av flickorna på den afrikanska kontinenten i skolan; nu är det 75-80 procent. Men det finns fortfarande hinder på vägen, där de tre största är bristen på lärare, läroböcker och rent vatten. Jan Eliasson berättar bland annat om ett besök i en byskola i Darfur, där 300 elever delade på tolv läroböcker.

Även om den svenska skolan naturligtvis har helt andra förutsättningar finns det en hel del förbättringsarbete även här hemma, menar Jan Eliasson:

– På en del skolor har eleverna för lite kunskap om samhället, om historia och geografi. Och arbetsmiljön för lärare och elever kan vara bedrövlig.

Men Stockholms stads målsättning att utbilda eleverna till världsmedborgare välkomnar han. För att ytterligare öka eleverna förståelse för de problem världens brottas med föreslår han exempelvis ett FN-rollspel, där elever på högstadiet och gymnasiet spelar ambassadörer för olika länder som behöver hitta gemensamma lösningar på olika problemställningar.

– Eleverna lär sig en massa om kultur, om språkets betydelse, om historia och politik. Det är hur roligt som helst, säger Jan Eliasson.

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner