Gå direkt till innehåll
Retorik – grundbult i skolan

Nyhet -

Retorik – grundbult i skolan

Läraren Linnéa Skogqvist-Kasurinen på Björkhagens skola ser ämnet retorik som en skolning i demokrati och människovärde – en grundbult i skolans uppdrag. Genom retoriken utvecklas elevernas förmåga att lyssna, tala, argumentera och analysera.

Björkhagens skola har startat ett utvecklingsarbete med retorik. Målet är att alla elever i årskurs F-5 ska få regelbunden retorikundervisning. Under våren 2012 startade en pilotgrupp som fick utbildning av en retorikpedagog.
– Vi ser det som början på en stor satsning och vår önskan är att det ska genomsyra undervisningen från förskoleklass upp till nian, säger Linnéa Skogqvist-Kasurinen, som är med i pilotgruppen och är klasslärare i 4C.

Johan Nyström i klass 4C på Björkhagens skola (bilden) tror att han kommer att ha nytta av att kunna retorik i framtiden.
– Om man är bra på att uttrycka sig kommer man längre i livet. Sitter jag på ett viktigt möte kan det vara bra att vara närvarande och ha kontroll på vad som händer och att kunna uttrycka min egen åsikt.

Toleransen ökar
I lgr 11 (läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)  läggs större vikt än tidigare vid eleverna att ska kunna uttrycka sig och kommunicera muntligt på olika sätt, i alla ämnen.
– Retoriken är en grundbult i skolans arbete. Vårt uppdrag är att låta alla elever få utveckla sin röst, lära sig hur man argumenterar, analyserar och tar plats i en grupp. Retoriklektionerna ger de osäkrare eleverna chansen att öva upp förmågan, säger säger Linnéa Skogqvist-Kasurinen.

I de lägre åldersgrupperna är fokus är på gruppen och på dem som lyssnar, för att avdramatisera för den som pratar. När eleverna lär sig lyssna aktivt ökar toleransen i gruppen. 
– Eleverna vet att andras åsikter respekteras, att alla är lika viktiga och får lika stor plats.

Med hjälp av retoriken kan eleverna utveckla sitt tänkande och därmed sitt lärande. De kan ta in ny kunskap, reflektera och tänka om. Den underlättar för dem att tolka omvärlden, tror Linnéa Skogqvist-Kasurinen. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300

En bra skola för alla

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Hantverkargatan 3A
10422 Stockholm
Sverige