Pressmeddelande -

Andra året med populära sommarjobb

För andra året i rad erbjuder utbildningsförvaltningen sommarjobb till ungdomar mellan 16 till 18 år.  Denna sommar kommer 65 ungdomar att arbeta på Stockholms stads skolor och fritidshem.

– Utbildningsförvaltningen är en av de fackförvaltningar som erbjuder flest sommarjobb av det här slaget. Mot bakgrund av hur uppskattad sommarjobbssatsningen var förra året, både från ungdomarnas sida och från våra medarbetare, var det inget svårt beslut att göra om det i år igen, säger Marja Sandin-Wester, som är ansvarig för satsningen på utbildningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen finansierar och administrerar de 65 arbetstillfällena. Ungdomarna arbetar 6 timmar om dagen, i antingen två eller tre veckor, och får en lön på mellan 72 och 92 kronor i timmen, beroende på ålder.

Av utbildningsförvaltningens 65 sommarjobbare kommer flertalet, 40 stycken, att arbeta på fritidshem, medan resten till exempel kommer att hjälpa skolvaktmästare och skolbibliotekarier.

För många ungdomar är detta deras första riktiga arbete. Därför hålls ett inledande informationsmöte där ungdomarna får veta vad detta innebär och vilka rättigheter och skyldigheter man har. Varje sommarjobbare har därutöver en kontaktperson under den tid som sommarjobbet pågår.

Totalt sökte närmare 9 000 ungdomar sommarjobb vid stadens olika fackförvaltningar och stadsdelar via den gemensamma hemsidan jobbistan.stockholm.se. Ungefär hälften har tilldelats sommarjobb i någon av Stockholms stads verksamheter.

Kontaktperson:

Marja Sandin-Wester, 08-508 336 25

marja.sandin-wester@stockholm.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300