Pressmeddelande -

FRAMTIDENS LÄRANDE I FOKUS

Under en tre dagar lång konferens den 17 – 19 maj träffas skolledare från hela världen i Stockholm, för att ta del av ledande forskares tankar och att utbyta erfarenheter. 

Konferensen Stockholm Summit bjuder in skolledare från hela världen för att på djupet diskutera framtidens utbildning. Vad innebär utbildningen i en globaliserad värld där vi i allt större utsträckning lever med och påverkas av digital teknik? 

–         Utbildning är idag inget som går att isolera till ett specifikt land. Den utbildning vi ger eleverna idag, ska de kunna använda i en värld, där det är lika naturligt att ha kontakt med vänner på andra sidan jordklotet via Twitter eller Facebook som att träffa sina klasskamrater i lokala skolan, säger Thomas Persson, utbildningsdirektör i Stockholm och initiativtagare till Stockholm Summit.

–         För att kunna möta utmaningen behöver vi lära oss av varandra, världen över. Vi behöver höra vad forskningen kan bidra med, men vi behöver dela goda exempel från andra delar av världen och skapa nätverk mellan skolledare från olika länder, olika kulturer och med olika förutsättningar, säger Thomas Persson.

Stockholm Summit erbjuder deltagarna att lyssna på några av de mest framstående forskarna inom utbildningsområdet samtidigt som det blir möjligt att lyssna till personer som genomfört många goda idéer i sin dagliga utbildningsverksamhet. 

Det ges även möjlighet att skapa nätverk för de skolledare som besöker konferensen för att upprätthålla kontakter och utveckla relationer mellan skolledarna. Syftet är en bättre möjlighet till kunskapsutbyte mellan personer från olika länder för att kunna utveckla idéer kring lärande för en global och digital värld.

Stockholm Summit är ett samarbete mellan Stockholms stads utbildningsförvaltning, Skolverket och Sveriges skolchefer. För mer information om Stockolm Summit, vänligen besök www.stockholmsummit.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Lindberg, utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, +46 76 12 33 052

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300