Pressmeddelande -

Juridisk utredning om betalapp klar: Säkerhet går före it-utveckling

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har gjort en utredning om betalappen ”Öppna Skolplattformen” - som använder uppgifter från Stockholms stads skolplattform - är förenlig med gällande lagstiftning. Utredningen visar bland annat att det kan vara fråga om ett dataintrång enligt brottsbalken när Öppna skolplattformen eller andra leverantörer skapar egna app-produkter som behandlar personuppgifter från Stockholms stads system.

Sedan en tid tillbaka har vårdnadshavare i Stockholm kunnat köpa en app som utvecklats av ett handelsbolag utan avtal med Stockholms stad. Den externa appen, som heter Öppna skolplattformen, har väckt frågor om användardriven it-utveckling och juridiken kring denna.

Utbildningsförvaltningen har gjort en juridisk utredning som bland annat visar att det kan vara fråga om ett dataintrång enligt brottsbalken när Öppna skolplattformen eller andra leverantörer skapar egna appar eller andra produkter baserat på personuppgifter ur Stockholms stads register.

- Användardriven IT-utveckling är intressant men behöver fungera parallellt med lagstiftning och ansvar för säkra personuppgifter. Det är komplicerad juridik, det finns inga enkla svar och det är första gången vi som myndighet ställs inför denna situation. Våra jurister har detaljstuderat dessa frågor som ytterst handlar om säkerheten för barn och ungdomars namn, hemadresser och telefonnummer, säger Lena Holmdahl, utbildningsdirektör.

Utbildningsförvaltningen har gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten om en befarad personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen och kommer även att göra en polisanmälan eftersom man gör bedömningen att det troligen är frågan om ett dataintrång när någon olovligen är inne i Stockholms stads system på det sätt som Öppna skolplattformen är.

- Vi är en myndighet och gör allt vi kan för att vara säkra på att vi tar det ansvar för barn och ungdomars personuppgifter som vi är skyldiga att ta. Säkerhet måste gå före it-utveckling för oss som myndighet. Våra API:er är inte öppna och nu behöver vi vägledning av andra instanser i samhället för att komma vidare. Därför har vi gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten och vi kommer även att göra en polisanmälan om misstänkt dataintrång, säger Lena Holmdahl.

Egen utveckling och distansundervisning 

Att Stockholms stads egen skolplattform behöver förbättras när det gäller de delar som riktar sig till vårdnadshavare är tydligt. Under pandemin har utbildningsförvaltningens medarbetare främst satsat på de delar i skolplattformen som elever och lärare använder i distansundervisningen men det pågår också ett, sedan tidigare planerat, utvecklingsarbete kring de delar som riktar sig till vårdnadshavare.

- Skolplattformen är ett viktigt redskap för många elever och lärare. Särskilt nu under pandemin och distansundervisningen är de digitala verktygen i plattformen avgörande och vi har prioriterat arbetet med dem. De delar som vänder sig till vårdnadshavare är också viktiga och nu jobbar vi med de delarna. Vi jobbar till exempel med att göra förbättringar i gränssnittet för användare, tydligare navigeringsmenyer och snabblänkar till funktioner som används ofta. Prestandan förbättras också vilket innebär att information kommer laddas upp snabbare, säger Lena Holmdahl.

Stockholms stads skolplattform är en gemensam digital plattform för alla skolformer i Stockholms stad. I plattformen finns bland annat scheman, kontaktuppgifter och digitala tjänster för elever och lärare. I plattformen hanteras också personuppgifter, till exempel namn, hemadresser och kontaktuppgifter, för 140 000 elever och 200 000 vårdnadshavare varav en del med skyddad identitet.

--

Utredningen finns på Stockholms stads webbplats.  

Frågor och svar om utredningen finns på Stockholms stads webbplats.

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • skolplattform stockholm

Regioner

  • Stockholm

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Kontakter

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300

Relaterat innehåll