Gå direkt till innehåll
Foto: Håkan Larsson
Foto: Håkan Larsson

Pressmeddelande -

Kungliga svenska balettskolan tar steget ut i Europa!

Kungliga svenska balettskolans gymnasieelever kan nu erbjudas längre utlandspraktik i danskompanier runt om i Europa tack vare målinriktat arbete och bidrag från Erasmus-programmet, en del av EU. Det är en viktig del av skolans internationalisering och avgörande för dansarnas utveckling och möjligheter att få jobb efter examen.

Det har pågått ett omfattande arbete med att lyfta Kungliga svenska balettskolans (KSB) och dess redan avancerade utbildning till nya nivåer genom internationalisering. Ett arbete som bland annat lett till att KSB är en del av Erasmus+ vilket möjliggör att ett antal gymnasieeleverna på skolan kan erbjudas längre utlandspraktik i danskompanier runt om i Europa.

-Jag är oerhört stolt över detta arbete. I förberedelserna för Erasmus+ har jag besökt ett antal möjliga praktikplatser i bl.a. England och Tyskland. Till min stora glädje visade det sig att alla var mycket intresserade av att få ta emot våra äldsta elever som håller en hög internationell kvalité, säger Cecilia Selander Moss, Konstnärlig chef, Kungliga svenska balettskolan.

Med hjälp av Erasmus+ öppnas nya världar
Tack vare Erasmus kan ett större antal elever resa och arbeta fullt ut med de danskompanier och teatrar KSB samarbetar med. Det finns platser i både klassiska balettkompanier och rent kontemporära kompanier i Tyskland, England, Frankrike, Italien, Norge, Finland och Danmark.

-Detta är unikt för vår skola. Visst har andra också Erasmusutbyten och samarbeten men så här lång praktik under skolgången redan i gymnasiet har inte någon balettskola, säger rektor Peter Green.

Världen som arbetsfält
Praktik är en viktig del av utbildningen ger stora möjligheter till jobb direkt efter studenten. Kungliga svenska balettskolan går nu in i en ny fas med extra fokus på den internationella marknaden.

-En dansare har hela världen som sitt arbetsfält. De kan jobba var som helst utan att begränsas av språkkunskaper. Dansen är sitt eget språk, berättar Cecilia.

Det gör samtidigt att de största svenska arbetsgivarna har många olika nationaliteter i sina kompanier. Kungliga Baletten och Göteborgsoperan har mellan 20-22 olika nationaliteter bland sina dansare. Så ser det ut på dansmarknaden idag och i framtiden.

-Vi kommer även i fortsättningen att jobba nära Kungliga baletten och andra svenska arbetsgivare. De är några av våra viktigaste samarbetspartners men alla passar inte in där. Däremot passar alla in någonstans och då är det viktigt att man har en möjlighet att hitta rätt plats, säger Cecilia.

Kompetensutveckling för lärarna
Även lärarna kommer att få ta del av Erasmus-programmet. Dels genom jobbskuggning och dels genom besök på skolan av framstående danspersonligheter från bland annat Palucca Schule i Dresden.

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Relaterade nyheter