Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lön efter resultat

Lärare vid fyra utvalda skolor i Stockholms stad får högre lön i år. Detta eftersom skolorna visar särskilt goda resultat utifrån sina förutsättningar.

– En god lärargärning ska ge högre lön, säger grundskolechef Håkan Edman. Satsningen är ett sätt att öka lönespridningen, vilket förhoppningsvis bidrar till att höja läraryrkets status.

De fyra skolorna som premieras är Alviksskolan, Mälarhöjdens skola, Nytorpsskolan och Bagarmossens skola. Skolorna har valts ut efter uppnådda resultat på nationella prov och betyg, men också efter socioekonomiska förutsättningar som föräldrarnas utbildningsbakgrund och andel nyanlända elever.

Lönepåslagen görs inom ramen för skolornas ordinarie budget, vilket innebär att den genomsnittliga löneökningen för lärarna på de fyra skolorna blir högre än på andra skolor. Håkan Edman ser satsningen som ett första steg mot en ökad lönedifferentiering bland Stockholms stads lärare.

– En god måluppfyllelse ska ge utslag i lönekuvertet. Tillsammans med de fackliga organisationerna kommer vi att titta på hur man kan utveckla systemet. Jag är inte främmande för att en lärare ska kunna tjäna 40 000 kronor eller mer.

För mer information
Håkan Edman, grundskolechef
Tel: 08-508 33 920

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Relaterade nyheter