Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lyckad metod gav fler lärare

17 lärare med utländsk examen har hittills blivit legitimerade och många fler är på god väg. Det är resultatet av projektet Från nyanländ till nyanställd lärare.

Många lärare med utländsk examen når aldrig hela vägen fram till svensk lärarlegitimation utan fastnar i andra, ofta mindre kvalificerade, jobb. Samtidigt som skolan har lärarbrist.

-Sådana resultat hade vi inte förväntat oss när vi började arbetet 2016. Då visade rapporterna att det tog 8-10 år för en akademiker med utländsk examen att få ett relevant jobb inom sitt yrke. Vi behöver anställa många lärare till våra skolor och att vänta så lång tid är slöseri, säger Astrid Gadman, personalchef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

För en svensk lärarlegitimation krävs kunskaper i svenska motsvarande gymnasienivå. Många behöver också komplettera med studier på universitetet. Det unika med projektet har varit att den utländska läraren kunnat göra praktik i svensk skola, i reell miljö, samtidigt som man läst svenska. Parallellt med dessa aktiviteter har lärarens kompetens bedömts av Skolverket och Universitet- och högskolerådet (UHR).

-Att 86 av våra skolor i staden tagit emot våra lärare under praktiken är en stor anledning till framgången. Det är en sak att läsa om hur den svenska skolan är, men något helt annat att få träffa en kollega mitt i skolvardagen och att återigen få vara lärare, säger Christina Rydén, projektledare.

En sammanhållen studie- och yrkesvägledning har varit en annan nyckel till att projektet har varit lyckosamt. Det är flera aktörer som ansvarar för olika delar i processen till lärarlegitimation och god samverkan är grunden till framgången.

-Det unika med detta projekt är den kedja där varje organisation har kunnat göra sitt med den nyanlände läraren i centrum. Med små resurser har projektet kunnat nå stora resultat och det ska Stockholms stad ha en eloge för, säger Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholms län som också varit med och delfinansierat projektet.

Projektet har under de tre åren haft kontakt med över 200 lärare med utländsk examen. Av dem är 17 framme vid lärarlegitimation, 23 personer läser utländska lärares vidareutbildning på Stockholms universitet och 64 har klarat av samtliga kurser inom SFI.

Mer information

  • Samverkande aktörer som ingått i projektet: Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Stockholms universitet, Universitets- och högskolerådet och Stockholms stad.
  • Från och med årsskiftet 2018/19 fortsätter arbetet som en permanent del av utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsarbete av lärare till staden.

Från Nyanländ till Nyanställd– Information på Stockholm.se

Ämnen

Regioner


Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Presskontakt

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300

En bra skola för alla

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Hantverkargatan 3A
10422 Stockholm
Sverige