Pressmeddelande -

Preliminära betygsresultat: Fortsatt stabila resultat jämfört med 2020

De preliminära betygsresultaten* för årskurs 9 i Stockholms stads kommunala skolor visar en fortsatt stabil nivå jämfört med 2020. Av stadens nior har cirka 88 procent behörighet till gymnasiet och meritvärdet för eleverna är fortsatt högt. ”Det här är ett bra och stabilt resultat för Stockholms alla elever och lärare som arbetat hårt under pandemin” säger Lee Orberson, grundskoledirektör.

Enligt årets preliminära betygsresultat för niorna har 87,9 procent av eleverna behörighet till gymnasiet. Siffran förra året var 87,8 procent. Andelen elever som har godkänt i alla ämnen är i år 79,3 procent, jämfört med 79,7 procent förra året.

- Jag är stolt över alla elever, lärare och rektorer i Stockholms stads skolor som gjort en fantastisk arbetsinsats under ett läsår som varit väldigt utmanande för alla. Resultaten som vi kan se nu är ett kvitto på att vi har väldigt bra kommunala grundskolor där alla arbetar för att varje skola ska vara den bästa skolan för varje elev som går där, säger Lee Orberson, grundskoledirektör, Stockholms stad.

Meritvärdet för Stockholms elever fortsätter att vara högt. Det totala meritvärdet har sjunkit något till 247 jämfört med 250 förra året. Det kan man jämföra med meritvärdet för samtliga nior i Sverige som förra året var 231.

Förbättrade resultat i årskurs 8 och på Järvaområdet 

*De siffror som presenteras nu är preliminära men en del tydliga tendenser syns ändå.

I siffrorna syns till exempel tydligt förbättrade resultat i årskurs 8 jämfört med förra året, både inklusive och exklusive nyanlända. Även i årskurs 6 syns en viss uppgång, medan resultaten i årskurs 7 är i stort sett oförändrade.

I skolorna på Järvafältet syns bland annat en tydlig ökning när det gäller behörigheten till gymnasiet. Behörigheten till gymnasiet har i Järvaskolornas årskurs 9 ökat till 79.9 procent i år jämfört med 72.1 procent förra året. Meritvärdet hos elever i årskurs 9 på Järva ökade också, till 211 i år jämfört med 206 förra året.

- Vi ser en positiv utveckling i de preliminära betygsresultaten på skolorna i Järva. Det är mycket glädjande och effekten av ett hårt och medvetet arbete som många elever, lärare och rektorer är delaktiga i, säger Lee Orberson.

*I höst presenteras presenterar Stockholms stad slutgiltiga betyg på total nivå och per skola.

Preliminära resultat per årskurs i tabellformFakta

 • Det preliminära meritvärdet i år är 247 jämfört med 250 förra året.
 • 87,9 procent av eleverna har behörighet till gymnasiet jämfört med 87,8 procent förra året.
 • Andelen elever som i år har godkänt i alla ämnen är i år 79,3 procent jämfört med 79,7 förra året.
 • På skolorna i Järva har behörigheten till gymnasiet i årskurs 9 ökat till 79.9 procent i år jämfört med 72.1 procent förra året. Meritvärdet hos elever i årskurs 9 på Järva ökade också, till 211 i år jämfört med 206 förra året.
 • 6186 elever gick ut nian i Stockholms stads kommunala skolor under 2021, inklusive 55 elever på International School of the Stockholm Region (ISSR) som har annat betygssystem (IB) och inte är inräknade i betygsstatistiken.
 • Meritvärde är en sammanräkning av betyg för ansökan och antagning till gymnasieskolan, högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning i Sverige. Mer om meritvärde på Skolverkets webbplats här.

--

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • gymnasieskola
 • grundskola
 • betyg

Regioner

 • Stockholm

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Kontakter

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300

Relaterat innehåll