Gå direkt till innehåll
Stadshuset i Stockholms stad.
Stadshuset i Stockholms stad.

Pressmeddelande -

Resursskolorna får mer ersättning

Stockholms stad kommer att besluta om en temporär ersättning på 30 miljoner kronor som ska fördelas till resursskolor som har elever från Stockholms stad. Samtidigt påbörjas en utredning av nuvarande ersättningsmodell.

Det senaste året har det skett en förändring i hur mycket som betalats ut i tilläggsbelopp. Förändringen påverkar främst så kallade resursskolor, det vill säga skolor som begränsar sitt mottagande till elever som är i behov av särskilt stöd. Förklaringen ligger i mer likvärdiga bedömningar av skolornas ansökningar.

- Vi lägger större vikt vid de specifika insatser som redovisas för varje elev. Det har sammantaget fått ekonomiska konsekvenser för ett antal resursskolor, vilket vi vill utreda närmare. Under tiden kommer en temporär ersättning betalas ut, säger Helene Moquist, enhetschef på Utbildningsförvaltningen.

Nuvarande ersättningsmodell ses över
Utbildningsförvaltningen kommer under 2020 att utreda behovet av en ny ersättningsmodell för tilläggsbelopp. De pågående statliga utredningarna, som har i uppdrag att belysa likvärdighet och resursfördelning, kommer att vägas in i förvaltningens utredning. En oberoende extern resurs kommer att tillsättas i arbetet.

Fakta grundbelopp och tilläggsersättning

  • Alla skolor får ett så kallat grundbelopp utbetalat per elev. Grundbeloppet ska täcka så gott som skolans samtliga kostnader. Även särskilt stöd som till exempel särskild undervisningsgrupp, elevassistent och specialpedagogiska insatser ska i de flesta fall täckas av grundbeloppet. I Stockholms stad är grundbeloppet ca 8000 kr/elev i månaden. Utöver detta får skolorna även ett socioekonomiskt bidrag.
  • I enskilda fall där omfattningen på stödet är mycket stor och väsentligt avviker från det skolan ska tillhandahålla inom grundbeloppet kan skolan ansöka om och beviljas en tilläggsersättning. 
  • Nivån på tilläggsersättningen varierar vanligen mellan 12 262 - 22 706 kronor per månad och elev.
  • Både kommunala och fristående skolor ansöker om tilläggsersättning, och dessa beviljas i lika utsträckning.

Fakta om budgeten för tilläggsersättning

  • Budgeten för tilläggsersättning skapas automatiskt som en andel av utbildningsnämndens totala budget. Resurserna har inte minskat utan ökar istället år för år.

Ämnen

Taggar

Regioner


Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av olika pedagogiska inriktningar.

Relaterade nyheter