Pressmeddelande -

Stockholms stad väljer Tieto som leverantör av it-stöd för barn- och elevregister

Stockholms stad har beslutat att tilldela Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB kontraktet i upphandlingen av it-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm. Avtal mellan parterna skrivs idag, torsdag 19 december.

Upphandlingen har genomförts som en gemensam upphandling av Stockholms stads samtliga stadsdelsnämnder, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden. Upphandlingen har administrerats av utbildningsförvaltningen.

Fakta om Skolplattform Stockholm
En gemensam skolplattform för Stockholms stads skolor och förskolor utgör en del i arbetet att nå Stockholms stads vision 2030 om en skola i världsklass. Projektet Skolplattform Stockholm har tagit sin avstamp i regeringens strategi om den digitala agendan som är en process som ska leda till att Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Stockholms stad upphandlar en ny skolplattform för stadens samtliga skolverksamheter; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Skolplattformen ska stödja drygt 1 400 skolor och förskolor med cirka 300 000 potentiella användare.

Upphandlingarna består av både administrativa och pedagogiska funktioner:

 • Barn- och elevregister
 • Hantering av frånvaro/närvaro
 • Hantering av elevdokumentation
 • Pedagogiskt material (Digitalt skapande och hantering av material)
 • Pedagogiskt genomförande (Planering, genomförande, bedömning och utvärdering)

Fakta om barn- och elevregister
Upphandlingen av ett it-stöd för barn- och elevregister omfattar ett gemensamt och sammanhållet register avseende alla barn och elever i Stockholms stad. Registret hanterar också annan
information, som till exempel information om pedagoger, kurser, studieplaner, grupper och vårdnadshavare.

Barn- och elevregistret omfattar följande funktionella områden:

 • Lärar- och personalhantering kopplat till enhetens kärnverksamhet
 • Platshantering
 • Inkomst- och avgiftshantering
 • Registerhållning
 • Ersättningshantering
 • Elevhantering
 • Skolpliktsbevakning

Barn- och elevregistret ersätter tidigare system såsom Bosko och Hanna. Registret innehåller en rad viktiga funktioner när det gäller det administrativa stödet. Det nya it-stödet i registret möjliggör att man kan hantera elevinformation såsom personuppgifter, skola, grupper, utbildning och studieplan. Det kommer även att bli möjligt att hantera ersättning till fristående och kommunala skolor och förskolor samt överföra information till externa och interna system, t ex SCB, CSN och stadens kvalitetsuppföljning. It-stödet i registret möjliggör även bland annat uppföljning av skolplikt för grundskolan, hantering av till exempel ansökan, plats, ekonomi och kvalitet.

Fakta om upphandlingen
För att genomföra upphandlingen har utbildningsförvaltningen tillsatt en projektgrupp bestående av sakkunniga inom områdena utbildning/skola, it, upphandling, juridik och informationssäkerhet. Projektgruppen har inhämtat underlag inför kravställningen från en referensgrupp bestående av ett hundratal representanter från Stockholms stads utbildningsverksamheter. Verksamhetsrepresentanterna har även deltagit aktivt i utvärderingen av de inkomna anbuden.

Upphandlingen har genomförts med selektivt förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Mediekontakter:
agnetha.styrwoldt-alfheim@stockholm.se
08-508 338 26

monika.siden@stockholm.se
08-508 33 059

 

Relaterade länkar

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • utbildningsförvaltningen
 • upphandling
 • skolplattform stockholm

Regioner

 • Stockholm

En skola i världsklass – det är vår vision. I Stockholm arbetar många duktiga lärare och här finns flera av de bästa skolorna i landet. Totalt erbjuder vi 98 gymnasieskolor och 267 grundskolor, både fristående och kommunala. Det ger stor valfrihet att välja en utbildning som passar varje elev. Och det är viktigt, för vi tror att kunskap ger människor makt att själva forma sina liv.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Kontakter

Utbildningsförvaltningens pressnummer

Presskontakt Presskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson. 08-508 33 300

Relaterat innehåll