Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskcoacher – ett projekt där alla är vinnare

Stockholms stad tar årligen emot många ensamkommande barn och ungdomar. Flertalet har flytt från länder som vi förknippar med krig och konflikter, till exempel Somalia och Afghanistan. Några har inte kunnat få en ordentlig skolgång på grund av oroligheterna i hemlandet. Men genom ett framgångsrikt språkprojekt som tar hjälp av studenter från lärarprogrammet i Stockholm underlättas barnens integration i det svenska samhället. Detta ligger i linje med stadens målsättning att alla elever så långt som möjligt ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

I det nya numret av LÄRA Stockholm uppmärksammas det uppskattade projektet Svenskcoacher. Studenter som läser för att bli svensklärare ägnar en del av sin fritid åt att stötta ensamkommande barn och ungdomar i deras språkutveckling. Hjälpen, som kompletterar den undervisning som eleverna får inom ramen för SFI och förberedelseklasserna, sker digitalt. Verktygen är dator, chatt och mikrofon.

– Vissa vill skriva, andra bara prata; det är upp till var och en att bestämma hur de vill ha det, säger Jessica Löfström, som läser femte terminen på lärarprogrammet med inriktning mot svenska. Hon arbetar två timmar två gånger i veckan som svenskcoach.

Projektet Svenskcoacher har bara vinnare. Utöver att bistå unga i att lära sig ett nytt språk, får lärarstudenterna välbehövlig yrkeserfarenhet samtidigt som de blir förtrogna med exempelvis chatt som pedagogiskt verktyg.

Läs hela artikeln, ”Projektet som bara har vinnare” på sidan 10 i LÄRA Stockholm nr 4 2011 .

 

Ämnen

Taggar

Regioner


En skola i världsklass – det är vår vision. Med Sveriges största utbildningsutbud och 16 000 engagerade medarbetare arbetar vi för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildningen för framtiden.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad