Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vi har beredskap att ta emot alla

Den 15 februari var sista ansökningsdag för valet till förskoleklass hösten 2012. Nu pågår ett intensivt arbete med antagningen av de drygt 8 000 barn som sökt plats till förskoleklass via Stockholms stad. Besked om förskoleklass kommer att skickas ut från och med den 15 mars.

– Alla barn som är bosatta i Stockholm är garanterade att få en plats i en förskoleklass, säger Håkan Edman, grundskoledirektör på utbildningsförvaltningen.

Varje skola försöker i första hand tillgodose elever och föräldrars förstahandsval. Om det finns fler sökande till en skola än vad det finns platser används Stockholms stads gemensamma urvalsgrunder.

– Statistik från tidigare år visar att en majoritet får sitt förstahandsval. År 2011 fick ca 86 procent sitt förstahandsval, ca 6 procent sitt andrahandsval och ca 4 procent sitt tredjehandsval, säger Håkan Edman. Det visar att våra drygt 140 kommunala grundskolor är populära val. Av erfarenhet vet vi också att ett antal skolor har ett högre söktryck än andra. De som inte får sitt förstahandsval erbjuds en skola i närheten. Vi arbetar konsekvent och kontinuerligt för att stadens skollokaler ska vara resurseffektiva. I det arbetet utgår vi från årligen uppdaterade elevprognoser och försöker förutse vilka skolor vårdnadshavarna kommer att välja de kommande åren.  

För mer information
Håkan Edman, grundskoledirektör
Tel: 08-508 33 920

Fakta
Urvalsgrunder för antagning till kommunala skolors förskoleklass
Utbildningsnämnden har fattat beslut om vilka urvalsgrunder som ska gälla för antagningen till kommunala skolors förskoleklass. Urvalsgrunderna gör att Stockholms elever hanteras likvärdigt och rättssäkert oavsett var man bor i Stockholm.

Huvudregel är att ett barn ska placeras i den skola där barnets vårdnadshavare önskar att barnet ska gå. Ett barn har alltid rätt att gå i en skola i närområdet, vilket normalt betyder inom 2 km från hemmet.

När antalet sökande överstiger antalet platser en skola kan erbjuda, måste alltid en individuell bedömning av de sökande göras. Det betyder att urvalsgrunder behöver tillämpas. Stockholms stad använder sig av följande urvalsgrunder när det finns fler sökande än vad det finns platser på skolan.

a. Barn som har särskilda behov av att gå vid en viss skolenhet. Beslut fattas av rektor i samråd med överordnad chef.

b. Barn som bor inom 2 km gångavstånd och har syskon som går i åk 1-5 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Om ett barn bor längre bort än 2 km gångavstånd till närmsta skola gäller syskonförturen till barnets skolpliktsbevakningsskola.

c. Barn som bor i skolpliktsbevakningsområdet.

Urvalsgrunder för antagning till fristående skolors förskoleklass
Urvalsgrunderna kan se annorlunda ut för fristående skolor. Till exempel har vissa fristående skolor kösystem till skillnad från de kommunala där alla ansökningar behandlas efter det att skolvalsperioden (15 jan–15 feb) är avslutad. Kontakta respektive fristående skola för information om dess urvalsgrunder.

Sökstatistik
Totalt har 8 109 sökt förskoleklass i Stockholm stad. Av dessa har 5 855 sökt plats via e-tjänsten och 2 254 via postal ansökan. Utöver detta har 2 034 sökt annan kommun, sökt fristående skola som inte är ansluten till e-tjänsten, alternativt önskar inte plats i förskoleklass.

 

Ämnen

Taggar

Regioner


En skola i världsklass – det är vår vision. Med Sveriges största utbildningsutbud och 16 000 engagerade medarbetare arbetar vi för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildningen för framtiden.

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad