Gå direkt till innehåll
Replik DN Debatt: "UR har det lilla företagets styrka"

Nyhet -

Replik DN Debatt: "UR har det lilla företagets styrka"

Den 22 januari 2013 pulicerar DN Debatt artikeln "Slå ihop SVT och UR och satsa mer på folkbildning" skriven av SVT:s vd Eva Hamilton. Nedan kan du läsa repliken "UR har det lilla företagets styrka" av UR:s vd Erik Fichtelius, publicerad på DN.se samma dag. 

Hela det svenska utbildningsväsendet står inför stora utmaningar. Sverige halkar efter i de internationella mätningarna, folkbildningen behöver stärkas, de språkliga minoriteterna behöver både språklig och nationell identitet och personer med funktionsnedsättning måste behandlas ur ett rättighetsperspektiv vad gäller tillgänglighet och program. Menar vi allvar och ser till de fantastiska möjligheter som finns i den svenska skolan måste vi slå vakt om den del av public service som har lång erfarenhet av pedagogik, skriver UR:s vd Erik Fichtelius.

Blir det bättre för elever, studenter och folkbildning i Sverige om UR läggs ner och SVT tar över verksamheten? Det är ett förslag som går helt på tvärs mot Public servicekommitténs förslag, och det går helt emot en lång rad remissinstanser som i sina svar vill stärka och utveckla UR:s uppdrag.

Till exempel skriver Göteborgs Universitet:

– Utbildningsradions satsning på fördjupningar inom olika ämnesområden har stor betydelse för högskolesektorn och Kunskapskanalen har skapat ett nytt och mycket viktigt forum för svensk forskning.

Akademikerfacket DIK säger:

– Satsa på UR. Att stödja lärandet är en av huvuduppgifterna.

UR har det lilla företagets styrka i en platt organisation, enkel och flexibel teknik och effektiva rättighetslösningar anpassade till utbildningens villkor. Den som vill påstå att man kan spara pengar på att lägga ner detta har en del att bevisa. Säkert kan både UR och SVT fortsätta att effektivisera och spara på administrationskostnader och det gäller stora SVT i minst lika hög grad som lilla UR. UR har idag 4,75 procent av licensmedlen, men svarar för 14 procent av det samlade tv-utbudet i public service, plus närmare 400 timmar radio. UR står för 2/3 av allt utbud och nästan all nyproduktion i Kunskapskanalen.

SVT berömmer UR på många punkter, det är därför man vill ta över. Men man glömmer då att fråga sig hur UR har kunnat utvecklas till ett så framgångsrikt public servicebolag, nästan utan motstycke i världen. En viktig förklaring är att UR är ett självständigt bolag, som kunnat utvecklas med fokus på utbildningsprogram. Den svenska modellen med tre självständiga public servicebolag är unik. Inom EBU (European Broadcasting union) betraktas UR som trendsättare. Det finns inget bolag i Europa som har en så stark ställning som UR när det gäller att producera radio- och tv-program med pedagogiskt innehåll anpassat för utbildningens och individens behov. Uppdraget är fredat genom att bolaget är eget.

I alla andra länder, med ett enda jättestort public servicebolag, står radion svagare och utbildning finns nästan inte på kartan. Den råa kommersiella logiken gör att det som inte drar stor publik med åren får stryka på foten. Sverige har valt en annan väg. Den pluralismen och kvaliteten ska vi vara stolta över. Varför slå sönder det som fungerar så väl?

Erik Fichtelius, vd UR

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Välkommen till UR

Det finns hur många tv- och radioprogram som helst. Men bara ett UR – och vi gör programmen som behövs.

UR är ett av tre public service-bolag i Sverige tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Vi är ett fristående bolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SVT:s och Sveriges Radios kanaler. Vårt uppdrag är att producera utbildnings- och folkbildningsprogram för förskola till högskola och därmed bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Det är också det som särskiljer oss från våra systerbolag.

Vi har även uppdraget att producera program för grupper som annars inte syns och hörs så ofta, som språkliga och etniska minoriteter samt för personer med funktionsnedsättning.

Kunskap när du vill – där du vill!
UR:s tv- och radioprogram finns att titta på och lyssna till på nätet under en lång tid efter sändning. Ofta flera år.

På ur.se berättar vi om vad vi gör på UR, om vårt uppdrag och på vilket sätt vi bidrar till nytta.

I UR Play finns alla programmen som underhåller, utmanar och berikar. På UR Play finns också allt material för skolans värld – från förskola till högskola – så att det blir enklare att vara lärare och roligare att vara elev och student.

UR finansieras med radio-och tv-avgiften.

UR - Sveriges Utbildningsradio AB
Besöksadress: Kunskapshuset, Oxenstiernsgatan 34
105 10 Stockholm