Gå direkt till innehåll
Banbrytande avtal mellan UR och Copyswede

Pressmeddelande -

Banbrytande avtal mellan UR och Copyswede

– Det här är en viktig milstolpe i arbetet med att ”befria utbildningsprogrammen”, säger UR:s vd Erik Fichtelius om det avtal som nu tecknats mellan UR och Copyswede. Avtalet gör det möjligt för UR att tillgängliggöra ett stort antal tv- och radioprogram på ur.se. Kunskapsprogram som tidigare enbart varit tillgängliga genom lösenordskyddade nätverk och i UR Play under sex månader efter sändning.

– Det har varit ett omfattande förarbete och förhandlingsarbete som pågått under ett års tid och nu är avtalet äntligen färdigt och påskrivet, säger en mycket stolt och glad Erik Fichtelius, vd för UR. Nu arbetar vi konkret med att tillgängliggöra programmen och räknar med att vara klara till skolstarten i höst.

Det nya avtalet med Copyswede ger UR rätt att under fem år från och med nu tillgängliggöra samtliga egenproducerade program som premiärsänts mellan 2007 och 2011 på UR:s webbplats ur.se. Avtalet omfattar även ett urval av äldre egenproducerade program. Avtalet ger även en rätt att under en tvåårig period tillgängliggöra egenproducerade program som premiärsänds under 2012 och avtalet kan utvecklas ytterligare.

– Sveriges elever, lärare och studerande får det mycket enklare att hitta och använda våra kunskapsprogram. Genom det här avtalet och andra upphovsrättsliga avtal kan vi nu tillgängliggöra en kunskapsbank med cirka 11 000 program, alla sökbara utifrån den svenska utbildningens behov. Det är ett stort framsteg där vi möter upp den digitala utvecklingen i utbildningsvärlden, konstaterar Erik Fichtelius.

– Hela UR:s utbud kommer även fortsättningsvis finnas tillgängligt i de lösenordskyddade nätverken, tillägger Erik Fichtelius. Det har sina fördelar för skolverksamheten, som når UR:s programutbud via mediecentraler över hela landet.

Copyswede licensierar vidareanvändning av tv och radio i en rad medier, och företräder 14 kulturskaparorganisationer som representerar svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Bland dessa organisationer finns exempelvis Sveriges Dramatikerförbund, Teaterförbundet, Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation och Svenska Journalistförbundet. Avtalet omfattar dessutom de rättigheter som förvaltas av organisationen IFPI svenska gruppen.

Ämnen

Kategorier


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Välkommen till UR

Det finns hur många tv- och radioprogram som helst. Men bara ett UR – och vi gör programmen som behövs.

UR är ett av tre public service-bolag i Sverige tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Vi är ett fristående bolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SVT:s och Sveriges Radios kanaler. Vårt uppdrag är att producera utbildnings- och folkbildningsprogram för förskola till högskola och därmed bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Det är också det som särskiljer oss från våra systerbolag.

Vi har även uppdraget att producera program för grupper som annars inte syns och hörs så ofta, som språkliga och etniska minoriteter samt för personer med funktionsnedsättning.

Kunskap när du vill – där du vill!
UR:s tv- och radioprogram finns att titta på och lyssna till på nätet under en lång tid efter sändning. Ofta flera år.

På ur.se berättar vi om vad vi gör på UR, om vårt uppdrag och på vilket sätt vi bidrar till nytta.

I UR Play finns alla programmen som underhåller, utmanar och berikar. På UR Play finns också allt material för skolans värld – från förskola till högskola – så att det blir enklare att vara lärare och roligare att vara elev och student.

UR finansieras med radio-och tv-avgiften.

UR - Sveriges Utbildningsradio AB
Besöksadress: Kunskapshuset, Oxenstiernsgatan 34
105 10 Stockholm