Pressmeddelande -

Banbrytande avtal mellan UR och Copyswede

– Det här är en viktig milstolpe i arbetet med att ”befria utbildningsprogrammen”, säger UR:s vd Erik Fichtelius om det avtal som nu tecknats mellan UR och Copyswede. Avtalet gör det möjligt för UR att tillgängliggöra ett stort antal tv- och radioprogram på ur.se. Kunskapsprogram som tidigare enbart varit tillgängliga genom lösenordskyddade nätverk och i UR Play under sex månader efter sändning.

– Det har varit ett omfattande förarbete och förhandlingsarbete som pågått under ett års tid och nu är avtalet äntligen färdigt och påskrivet, säger en mycket stolt och glad Erik Fichtelius, vd för UR. Nu arbetar vi konkret med att tillgängliggöra programmen och räknar med att vara klara till skolstarten i höst.

Det nya avtalet med Copyswede ger UR rätt att under fem år från och med nu tillgängliggöra samtliga egenproducerade program som premiärsänts mellan 2007 och 2011 på UR:s webbplats ur.se. Avtalet omfattar även ett urval av äldre egenproducerade program. Avtalet ger även en rätt att under en tvåårig period tillgängliggöra egenproducerade program som premiärsänds under 2012 och avtalet kan utvecklas ytterligare.

– Sveriges elever, lärare och studerande får det mycket enklare att hitta och använda våra kunskapsprogram. Genom det här avtalet och andra upphovsrättsliga avtal kan vi nu tillgängliggöra en kunskapsbank med cirka 11 000 program, alla sökbara utifrån den svenska utbildningens behov. Det är ett stort framsteg där vi möter upp den digitala utvecklingen i utbildningsvärlden, konstaterar Erik Fichtelius.

– Hela UR:s utbud kommer även fortsättningsvis finnas tillgängligt i de lösenordskyddade nätverken, tillägger Erik Fichtelius. Det har sina fördelar för skolverksamheten, som når UR:s programutbud via mediecentraler över hela landet.

Copyswede licensierar vidareanvändning av tv och radio i en rad medier, och företräder 14 kulturskaparorganisationer som representerar svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Bland dessa organisationer finns exempelvis Sveriges Dramatikerförbund, Teaterförbundet, Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation och Svenska Journalistförbundet. Avtalet omfattar dessutom de rättigheter som förvaltas av organisationen IFPI svenska gruppen.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • kunskapsbank
  • befria utbildningsprogrammen
  • ur och copyswede
  • erik fichtelius
  • public service
  • utbildning
  • utbildningsradion
  • sveriges utbildningsradio
  • ur

OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Kontakter

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72