Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Det handlar om allas rätt till kunskap

I dag lämnar UR in sitt budgetunderlag för 2014–2019 till kulturdepartementet enligt public serviceutredningens förslag. Genom ökade medel kan UR stärka utbildning och folkbildning i
samhället. Ett tjugotal ledande företrädare för utbildning och folkbildning, bibliotek och folkrörelser föreslår tillsammans med UR en kunskapsreform i en debattartikel i Dagens Nyheter. 

– Vårt förslag är att UR:s uppdrag stärks successivt med tio procent per år under den kommande tillståndsperioden, säger UR:s vd Erik Fichtelius. Det ger folkbildnings- och utbildningsutbudet, utbudet för nationella och språkliga minoriteter, liksom för personer med funktionsnedsättning en chans att växa i rimlig takt, utan att hota eller utarma det breda utbudet i public service. Ytterst handlar det om allas rätt till kunskap.

Lärare och studenter planerar idag mer och mer av sin undervisning själva och skapar sitt eget undervisningsmaterial. Då är den växande kunskapsbanken UR byggt upp genom åren till nytta för hela samhället. Under hösten 2012 befriade UR över 8000 utbildnings- och folkbildningsprogram på ur.se för att alla ska kunna ha tillgång till programmen utan lösenord. Programmen är sökbara utifrån årskurs, ämne och kunskapsinnehåll. Detta är ett arbete som ställer krav på långsiktig finansiering samtidigt som programutbudet behöver öka där behoven inom utbildning och folkbildning är som störst.

UR:s styrka och unika ställning ligger i att fokusera på utbildningsuppdraget, flermedialt i radio, tv och på nätet.

I debattartikeln Låt bildningen få större utrymme i public service i Dagens Nyheter i dag föreslår ett tjugotal ledande företrädare för utbildning och folkbildning, bibliotek och folkrörelser tillsammans med UR en kunskapsreform för att stärka utbildnings- och folkbildningsprogrammen för alla som vill lära.

Läs Låt bildningen få större utrymme i public service.

Ämnen


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Kontakter

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Relaterat innehåll

Välkommen till UR

Det finns hur många tv- och radioprogram som helst. Men bara ett UR – och vi gör programmen som behövs.

UR är ett av tre public service-bolag i Sverige tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Vi är ett fristående bolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SVT:s och Sveriges Radios kanaler. Vårt uppdrag är att producera utbildnings- och folkbildningsprogram för förskola till högskola och därmed bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Det är också det som särskiljer oss från våra systerbolag.

Vi har även uppdraget att producera program för grupper som annars inte syns och hörs så ofta, som språkliga och etniska minoriteter samt för personer med funktionsnedsättning.

Kunskap när du vill – där du vill!
UR:s tv- och radioprogram finns att titta på och lyssna till på nätet under en lång tid efter sändning. Ofta flera år.

På ur.se berättar vi om vad vi gör på UR, om vårt uppdrag och på vilket sätt vi bidrar till nytta.

I UR Play finns alla programmen som underhåller, utmanar och berikar. På UR Play finns också allt material för skolans värld – från förskola till högskola – så att det blir enklare att vara lärare och roligare att vara elev och student.

UR finansieras med radio-och tv-avgiften.

UR - Sveriges Utbildningsradio AB
Besöksadress: Kunskapshuset, Oxenstiernsgatan 34
105 10 Stockholm