Gå direkt till innehåll
Sofia Wadensjö Karén kommenterar Moderaternas mediepolitiska program, som presenterades idag.
Sofia Wadensjö Karén kommenterar Moderaternas mediepolitiska program, som presenterades idag.

Pressmeddelande -

Kunskap och bildning behöver mer fokus - inte mindre

Vårt samhälle har aldrig varit i så stort behov av kunskap och utbildning som nu. Samtidigt presenterar Moderaterna sitt mediepolitiska program där det, förutom en rad förslag som inrättandet av interna revisionsfunktioner och skärpt granskning, även föreslås att UR ska avvecklas.

– Vi lever i en tid då kunskap och utbildning behöver mer fokus – inte mindre. Att man då väljer att föreslå en avveckling av ett bolag vars enda fokus är utbildning, folkbildning och kunskap är svårt att förstå, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

I förslaget skriver Moderaterna bland annat: ”Vi har svårt att se att det finns övertygande principiella skäl för att detta [UR:s] uppdrag förutsätter ett särskilt bolag”. Vidare anförs skäl som att det ”rimligen” finns synergi- och effektiviseringsvinster att göra.

– Det är svårt att bemöta förslaget, eftersom det helt saknar analys av UR:s verksamhet och uppdrag. Det är dock viktigt att poängtera att följden av ett sådant här förslag handlar om långt mer än bara UR:s existens. En avveckling av UR skulle komma att beröra en stor del av Sverige – alla barn, lärare och föräldrar – och därför på sikt oss alla. Det är ett djupt olyckligt förslag för alla dem som tror på vikten av kunskap, utbildning och folkbildning, fortsätter Sofia Wadensjö Karén

UR tilldelas 5,2 procent av de medel som finansierar public service-bolagen, det vill säga 454 mkr 2021. För de pengarna levererar UR program som når cirka 2,4 miljoner barn och unga inom förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux och sfi. Samt mellan 150 000 och 200 000 lärare.

De målgrupper som andra medieaktörer har svårt att nå, som exempelvis studieomotiverade ungdomar och nyanlända, har UR framgångsrikt nått med sitt utbildande programutbud. Vidare når UR till exempel både unga och vuxna med programutbud som ger viktig kunskap om desinformation och ryktesspridning.

Under pandemin tog UR direkt en aktiv roll i att stödja elever och lärare i distansundervisning, tack vare att UR är ett lite företag som snabbt kan ställa om verksamheten när behoven förändras.

– Att dela upp UR:s utbildningsuppdrag och försöka överföra vår unika mediepedagogiska kompetens till två olika bolag, där ljud produceras i ett bolag och rörlig bild i det andra, är allt annat än kostnadseffektivt. Vårt utbildningsuppdrag behöver tvärtom hållas ihop – stärkas och ges fullt fokus – nu när stora samhällsutmaningar står för dörren, säger Sofia Wadensjö Karén.

Ämnen

Kategorier


OM UR

UR är en digital kanal för kunskap och lärande med uppgift att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Sveriges Utbildningsradio, UR är ett oberoende och självständigt public service-bolag som genom kunskap vill bidra till samhället.

www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Inhouse

Presskontakt Stillbilder 08-784 40 00

Välkommen till UR

Det finns hur många tv- och radioprogram som helst. Men bara ett UR – och vi gör programmen som behövs.

UR är ett av tre public service-bolag i Sverige tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Vi är ett fristående bolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SVT:s och Sveriges Radios kanaler. Vårt uppdrag är att producera utbildnings- och folkbildningsprogram för förskola till högskola och därmed bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Det är också det som särskiljer oss från våra systerbolag.

Vi har även uppdraget att producera program för grupper som annars inte syns och hörs så ofta, som språkliga och etniska minoriteter samt för personer med funktionsnedsättning.

Kunskap när du vill – där du vill!
UR:s tv- och radioprogram finns att titta på och lyssna till på nätet under en lång tid efter sändning. Ofta flera år.

På ur.se berättar vi om vad vi gör på UR, om vårt uppdrag och på vilket sätt vi bidrar till nytta.

I UR Play finns alla programmen som underhåller, utmanar och berikar. På UR Play finns också allt material för skolans värld – från förskola till högskola – så att det blir enklare att vara lärare och roligare att vara elev och student.

UR finansieras med radio-och tv-avgiften.

UR - Sveriges Utbildningsradio AB
Besöksadress: Kunskapshuset, Oxenstiernsgatan 34
105 10 Stockholm