Pressmeddelande -

Sexuella tabun i Europa

Kunskapskanalens serie Tabu består av fem program som tar pulsen på vad som är tabu i fem olika länder; Sverige, Israel, Portugal, Finland och Danmark. Det som är ett sexuellt tabu skiljer sig tydligt från land till land.

Varför är det intressant att skildra sexuella tabun i olika länder?
­- Sexuella tabun speglar de rådande värderingarna i ett samhälle och hur vi ser på varandra och vad som är normalt. Varje samhälle och varje land har olika tabun. Genom att lyfta fram och "avtabuisera" rådande tabun så kan synen på vad som är okej och inte kanske ruckas en aning, säger Sharon Jåma, exekutiv producent för serien.

Tabu är en serie om fem program som handlar om sexuella tabun i fem olika länder. Vi möterbland annat Roger Nilsson från Sverige som hade ett tvångsmässigt behov av att ha sex med så många kvinnor som möjligt.

I Danmark är det tabu att tala om att äldre människor har sex, men vi träffar en 80-åring som är stolt över att befinna sig på höjden av sin sexuella karriär. Från Danmark kommer också ett par som inte har ett fungerande sexliv - ett av de få tabun som finns kvar i landet.

I Portugal är homosexualitet ännu något skandalöst. Det rapporteras att homosexuella relegerats från skolan på grund av sin läggning och få är beredda att "komma ut". Maria da Luz har öppnat en sexshop. För oss svenskar är det inte mycket att höja på ögonbrynen åt men i den mycket konservativa staden Porto i Portugal är det en sensation.

Behövs sexuella tabun?
- I vissa fall behövs sexuella tabun, för att människor ska avstå från att handla fel till exempel när det gäller övergrepp på barn, ett tabu som också är kriminaliserat. Men i de flesta fall är tabun bara förtryckande och man ska arbeta för att få bort dem från samhället. De är så laddade med skam, avslutar Sharon.

Kunskapskanalen tisdag 2 december 2008 klockan 22.00: Tabu

För mer information kontakta Ulrica Giltze, UR, 073-981 6864 alt ugi@ur.se

Ämnen

  • Massmedia

Regioner

  • Stockholm

OM UR

UR är en digital kanal för kunskap och lärande med uppgift att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Sveriges Utbildningsradio, UR är ett oberoende och självständigt public service-bolag som genom kunskap vill bidra till samhället.

www.ur.se

Kontakter

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Inhouse

Presskontakt Stillbilder 08-784 40 00