Gå direkt till innehåll
Unga lever isolerat i en oförutsägbar diktatur

Pressmeddelande -

Unga lever isolerat i en oförutsägbar diktatur

Åtta unga personer har frivilligt valt att kliva in i ett diktatoriskt samhälle med strikta regler och stora begränsningar. Men hur tufft blir det att förlora sin frihet och sina rättigheter? Hur påverkas ungdomarna av att ständigt lyda under diktatorns lagar? Dessutom står 100 000 kronor på spel – men ingen deltagare vet vad som krävs för att vinna dem. UR:s serie Diktatorn har premiär 28 oktober i SVT2 och på UR:s Youtubekanal Tänk till. Navid Modiri är länken mellan diktatorn och deltagarna.

En svår prövning väntar deltagarna som ska vistas i en simulerad diktatur i åtta dygn – om de inte tvingas ut eller själva avbryter i förtid.

Miljön i diktaturen är instängd och begränsad, glädjeämnena få. Fönstren är övertäckta och det finns ingen möjlighet till kontakt med omvärlden. Diktatorn bestämmer, och reglerna är hårda. Men alla regler är inte tydliga. Vad som krävs för att vinna är inte uttalat. Inte heller vad som ligger bakom att deltagare plötsligt försvinner. Vem vet om diktatorn är nöjd med hur det monotona meningslösa arbetet utförs? Kommer deltagarna stå ut med de långa och tomma timmarna av ensamhet under utegångsförbuden? Eller blir det konflikterna med de andra som tär mest? Alla deltagare har starka men skilda åsikter om det svenska samhället.

Navid Modiri är diktatorns budbärare. Han förmedlar order till deltagarna och ger information till tittarna. I varje avsnitt görs fördjupande paralleller till verkliga diktaturer. Syftet med serien är att väcka känslor och att skapa diskussion om diktatur och demokrati, och den egna rollen och det personliga ansvaret i en demokrati.

Tv-serien ska fungera som en igångsättare för diskussion både i fikarummet och i klassrummet. Produktionen är utformad för att knyta an till undervisningen i skolan som, enligt skolans styrdokument, ska förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

– Genom att vända på perspektivet och visa hur det skulle vara att leva i en diktatur, på ett sätt som skapar engagemang och går att koppla till ungdomars egen verklighet, hoppas vi öka förståelsen för demokratins värde, säger Charlotte Sifvert projektledare på UR. Få har funderat över hur livet skulle se ut om vi levde i en diktatur.

Samtliga deltagare har fått träffa en psykolog för att säkerställa att de klarar av att vara med, och att de förstått vad de ger sig in på. Psykologen har även funnits tillgänglig under och efter inspelningarna. Deltagarna har också haft möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan.

Till serien finns även webbapplikationen Maktfaktorn där unga kan utforska sina
och andras värderingar och rättigheter i en demokrati.

Primär målgrupp är 16-26 år.

För intervjuer kontakta pressansvarig.

* Statsvetaren Jenny Madestam och psykologen Oskar Henriksson medverkar inte i Diktatorn, som tidigare rapporterat.

Ämnen

Kategorier


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Välkommen till UR

Det finns hur många tv- och radioprogram som helst. Men bara ett UR – och vi gör programmen som behövs.

UR är ett av tre public service-bolag i Sverige tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Vi är ett fristående bolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SVT:s och Sveriges Radios kanaler. Vårt uppdrag är att producera utbildnings- och folkbildningsprogram för förskola till högskola och därmed bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Det är också det som särskiljer oss från våra systerbolag.

Vi har även uppdraget att producera program för grupper som annars inte syns och hörs så ofta, som språkliga och etniska minoriteter samt för personer med funktionsnedsättning.

Kunskap när du vill – där du vill!
UR:s tv- och radioprogram finns att titta på och lyssna till på nätet under en lång tid efter sändning. Ofta flera år.

På ur.se berättar vi om vad vi gör på UR, om vårt uppdrag och på vilket sätt vi bidrar till nytta.

I UR Play finns alla programmen som underhåller, utmanar och berikar. På UR Play finns också allt material för skolans värld – från förskola till högskola – så att det blir enklare att vara lärare och roligare att vara elev och student.

UR finansieras med radio-och tv-avgiften.

UR - Sveriges Utbildningsradio AB
Besöksadress: Kunskapshuset, Oxenstiernsgatan 34
105 10 Stockholm