Gå direkt till innehåll
Dagens beslut från Granskningsnämndens kring 2020 års public service-redovisningar för alla tre public service-bolagen visar att UR återigen anses ha levt upp till villkoren i såväl sändningstillstånd som medelsvillkor.
Dagens beslut från Granskningsnämndens kring 2020 års public service-redovisningar för alla tre public service-bolagen visar att UR återigen anses ha levt upp till villkoren i såväl sändningstillstånd som medelsvillkor.

Pressmeddelande -

UR har uppfyllt sitt uppdrag utan anmärkningar – igen!

UR får godkänt utan anmärkning för årets public service-redovisning – för tredje året i rad.”Pandemiåret 2020 var ett annorlunda år som prövade oss alla. Därför är det extra stort att UR återigen bevisar sin samhällsnytta. Vi har verkligen gjort skillnad för människors lärande – när behovet varit som störst”, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

Dagens beslut från Granskningsnämndens kring 2020 års public service-redovisningar för alla tre public service-bolagen visar att UR återigen anses ha levt upp till villkoren i såväl sändningstillstånd som medelsvillkor.

– I mars förra året ställde vi om verksamheten helt för att stötta elever och lärare när skolan helt eller delvis flyttade hem. Det har varit ett utmanande år för hela samhället, men även för UR. Då är det naturligtvis extra roligt att UR klarade uppdraget utan några anmärkningar. Och för tredje året i rad dessutom. Det är vi helt ensamma om, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

2020 var en utmaning på många sätt. Så även för UR som snabbt ställde om verksamheten när det stod klart att svensk utbildningssektor försattes i ett exceptionellt läge – ett läge där UR omedelbart identifierade att företaget hade möjligheten att mildra effekterna. UR Play anpassades genom att program lättöverskådligt lyftes fram – ämne för ämne, ålder för ålder. Tips om hur programmen skulle kunna användas vid distansundervisning producerades och specifika tips kring studieteknik på distans spreds brett. Responsen från Skolsverige var omfattande och omedelbar.

I streamingsiffrorna kunde vi följa hur våra användare upptäckte att UR var en trygg ledstång i pandemin. Under april ökade strömstarterna på webben med 130 procent och på apparna med 167 procent jämfört med samma period 2019. Sett till hela 2020 ligger den totala ökningen av strömstarter på 58 procent.

Men 2020 var också det första året i nuvarande tillståndsperiod. Det har inneburit delvis nya villkor för alla tre public service-bolagen. En väldigt viktig förändring är att PS-bolagen nu getts möjlighet att tillgodoräkna sig program som publiceras på webben.

– Den enorma trafikökning vi har sett hos oss är inte bara glädjande ur ett företagsperspektiv, utan för hela vårt samhälle. Det visar nämligen att vi ständigt når ut till fler och fler med vårt kunskaps- och utbildningsmaterial. Och detta i en tid då vårt specifika uppdrag, att ge individen kunskap, är viktigare än någonsin förr, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

UR ska enligt anslagsvillkoren årligen återrapportera sin verksamhet i en public service-redovisning. Kulturdepartementet och Granskningsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv gör sedan en bedömning av hur UR har fullgjort sitt uppdrag. Det är den granskningen som nu är avslutad och som kort och gott konstaterar att ”UR har genomfört sitt uppdrag”.

Läs årets redovisning här: UR:s public service-redovisning 2020

Ämnen


OM UR

UR är en digital kanal för kunskap och lärande med uppgift att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Sveriges Utbildningsradio, UR är ett oberoende och självständigt public service-bolag som genom kunskap vill bidra till samhället.

www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Inhouse

Presskontakt Stillbilder 08-784 40 00

Relaterade nyheter

Välkommen till UR

Det finns hur många tv- och radioprogram som helst. Men bara ett UR – och vi gör programmen som behövs.

UR är ett av tre public service-bolag i Sverige tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Vi är ett fristående bolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SVT:s och Sveriges Radios kanaler. Vårt uppdrag är att producera utbildnings- och folkbildningsprogram för förskola till högskola och därmed bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Det är också det som särskiljer oss från våra systerbolag.

Vi har även uppdraget att producera program för grupper som annars inte syns och hörs så ofta, som språkliga och etniska minoriteter samt för personer med funktionsnedsättning.

Kunskap när du vill – där du vill!
UR:s tv- och radioprogram finns att titta på och lyssna till på nätet under en lång tid efter sändning. Ofta flera år.

På ur.se berättar vi om vad vi gör på UR, om vårt uppdrag och på vilket sätt vi bidrar till nytta.

I UR Play finns alla programmen som underhåller, utmanar och berikar. På UR Play finns också allt material för skolans värld – från förskola till högskola – så att det blir enklare att vara lärare och roligare att vara elev och student.

UR finansieras med radio-och tv-avgiften.

UR - Sveriges Utbildningsradio AB
Besöksadress: Kunskapshuset, Oxenstiernsgatan 34
105 10 Stockholm