Gå direkt till innehåll
Sofia Wadensjö Karén, vd för Sveriges Utbildningsradio (UR). © Foto: Jann Lipka/UR
Sofia Wadensjö Karén, vd för Sveriges Utbildningsradio (UR). © Foto: Jann Lipka/UR

Pressmeddelande -

UR kommenterar public service-utredningen

Idag lämnade den parlamentariska public service-kommittén över slutbetänkandet ”Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar” (SOU 2018:50). Sveriges Utbildningsradios (UR) kärnverksamhet föreslås omfattas även egna digitala plattformar.

- I ett förändrat medielandskap blir det allt viktigare att UR kan nå alla våra användare, exempelvis barn, unga och nationella minoritetspåksgrupper, på de plattformar de väljer att använda. Därför är det bra att vi framöver kan utveckla verksamheten på både våra egna plattformar och, om det är nödvändigt, även på andra plattformar, säger Sofia Wadensjö Karén, vd för UR.

- Jag är också mycket positiv till att kommittén särskilt betonar public service oberoende. Det är helt avgörande för UR som i 40 år har gjort utbildande program för såväl barn och studerande som föräldrar och andra vuxna. Vi har med andra ord en lång erfarenhet av att stärka demokratin, där alla ska ha tillgång till kunskap från en trygg, oberoende och pålitlig källa, säger Sofia Wadensjö Karén.

- Vi ska förstås analysera mer i detalj kring kommitténs övriga förslag. Exempelvis vad en förändrad förhandsprövning får för konsekvenser för UR:s utveckling och oberoende.

- Vi noterar att public service-kommittén ser positivt på UR:s höga ambitioner att utveckla både medie- och informationskunnighet och utbud för nyanlända i Sverige, och att det behöver finnas finansiering för detta, säger Sofia Wadenjö Karén. 

Ämnen

Kategorier


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.

UR bidrar, genom sitt särskilda utbildnings- och folkbildningsuppdrag, med kunskapsprogram som behövs för att förstå vår samtid och delta i vårt demokratiska samhälle. 

www.ur.se

Kontakter

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Inhouse

Presskontakt Stillbilder 08-784 40 00

Välkommen till UR

Det finns hur många tv- och radioprogram som helst. Men bara ett UR – och vi gör programmen som behövs.

UR är ett av tre public service-bolag i Sverige tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Vi är ett fristående bolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SVT:s och Sveriges Radios kanaler. Vårt uppdrag är att producera utbildnings- och folkbildningsprogram för förskola till högskola och därmed bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Det är också det som särskiljer oss från våra systerbolag.

Vi har även uppdraget att producera program för grupper som annars inte syns och hörs så ofta, som språkliga och etniska minoriteter samt för personer med funktionsnedsättning.

Kunskap när du vill – där du vill!
UR:s tv- och radioprogram finns att titta på och lyssna till på nätet under en lång tid efter sändning. Ofta flera år.

På ur.se berättar vi om vad vi gör på UR, om vårt uppdrag och på vilket sätt vi bidrar till nytta.

I UR Play finns alla programmen som underhåller, utmanar och berikar. På UR Play finns också allt material för skolans värld – från förskola till högskola – så att det blir enklare att vara lärare och roligare att vara elev och student.

UR finansieras med radio-och tv-avgiften.

UR - Sveriges Utbildningsradio AB
Besöksadress: Kunskapshuset, Oxenstiernsgatan 34
105 10 Stockholm