Gå direkt till innehåll
Utbildningsmaterial till Musikhjälpen 2015

Pressmeddelande -

Utbildningsmaterial till Musikhjälpen 2015

Miljontals människor är just nu på flykt runt om i världen. Det är inte bara krig och väpnade konflikter som är orsaken, de senaste fem åren har över 100 miljoner människor tvingats fly på grund av klimatrelaterade katastrofer. Förebyggande insatser kan lindra konsekvenserna och rädda människoliv. Tema i Musikhjälpen 2015 är ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”. UR har i samarbete med Musikhjälpen tagit fram ett utbildningsmaterial för lärare, fem poddar och en dokumentär på temat.

Nästan varje dag inträffar en naturkatastrof någonstans i världen och de flesta av dem är klimatrelaterade. Kraftiga skyfall, översvämningar och torka leder till att människor dör, skadas, förlorar sin försörjning och tvingas fly. Varje timme tvingas i snitt 2000 människor lämna sina hem och i låginkomstländer som inte är tillräckligt rustade för att stå emot en klimatrelaterad katastrof dör i genomsnitt tre gånger så många människor per katastrof som i höginkomstländerna. Klimatfrågan och att jobba katastrofförebyggande är även något som FN fokuserar på i sina nya globala mål för hållbar utveckling.

För varje krona som läggs på beredskap sparas minst fyra kronor i katastrofhjälp och fler människoliv kan räddas. Därför behövs pengar till bland annat tidiga varningssystem, utbildning, säkra toaletter och brunnar som fungerar vid en översvämning och plantering av träd som både kan hålla jorden bördig vid torka och leda bort vatten vid kraftiga skyfall.

De pengar som Musikhjälpen samlar in går oavkortat till Radiohjälpen.

UR gör utbildningsmaterial, poddar och dokumentär

För att underlätta för lärare att prata om årets tema i skolan har UR tagit fram ett omfattande utbildningsmaterial om klimatrelaterade ­katastrofer. Det innehåller bakgrundsfakta, diskussionsövningar och instuderingsuppgifter med fokus på problemlösning och är främst avsett för elever på högstadiet, men kan även användas på gymnasiet, i studiecirklar eller annan ungdomsverksamhet. Syftet är att engagera eleverna, skapa hopp och att ge en större förståelse för klimatfrågan på ett individuellt, samhälleligt och globalt plan.

Läs mer om lärarhandledningen här

UR har dessutom producerat fem poddar och en dokumentär som kommer att släppas under hösten och ska göra det ännu lättare att sätta sig in i årets tema. 

Musikhjälpen 2015 direktsänds i P3 Sveriges Radio och SVT Play och äger rum 13-20 december i Linköping.

Läs mer om Musikhjälpen 2015 här

Ämnen


OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se

Presskontakt

Karoline Malitzki

Karoline Malitzki

Presskontakt Pressansvarig 08-784 42 72

Välkommen till UR

Det finns hur många tv- och radioprogram som helst. Men bara ett UR – och vi gör programmen som behövs.

UR är ett av tre public service-bolag i Sverige tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Vi är ett fristående bolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SVT:s och Sveriges Radios kanaler. Vårt uppdrag är att producera utbildnings- och folkbildningsprogram för förskola till högskola och därmed bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. Det är också det som särskiljer oss från våra systerbolag.

Vi har även uppdraget att producera program för grupper som annars inte syns och hörs så ofta, som språkliga och etniska minoriteter samt för personer med funktionsnedsättning.

Kunskap när du vill – där du vill!
UR:s tv- och radioprogram finns att titta på och lyssna till på nätet under en lång tid efter sändning. Ofta flera år.

På ur.se berättar vi om vad vi gör på UR, om vårt uppdrag och på vilket sätt vi bidrar till nytta.

I UR Play finns alla programmen som underhåller, utmanar och berikar. På UR Play finns också allt material för skolans värld – från förskola till högskola – så att det blir enklare att vara lärare och roligare att vara elev och student.

UR finansieras med radio-och tv-avgiften.

UR - Sveriges Utbildningsradio AB
Besöksadress: Kunskapshuset, Oxenstiernsgatan 34
105 10 Stockholm