Pressmeddelande -

Golvlisten som sprider värme!

Affärsidé
UtilityHeat UF erbjuder byggvaruåterförsäljare ett miljövänligt och hälsosamt uppvärmningsalternativ. En kombination av en golvlist och ett element som går att få i valfri design, så den passar väl in i den modemedvetnes hushåll.

Vision
UtilityHeat UF:s vision är att med en kombination av en golvlist och ett element introducera något helt nytt på den svenska marknaden. Anledningen till att vi vill få in den på den svenska marknaden är för att klimatet är idealiskt för denna produkt. Värmelisten har gjort succé i Storbritannien och finns för närvarande i Tyskland, Holland, Irland, Frankrike, USA, Kanada m.m.

Produkten
Värmelisten är en miljövänlig och hälsosam uppvärmningslösning. Den är ett nytt och innovativt sätt att värma upp ditt hem. Listen kombinerar det bästa av en golvlist och ett element, vilket omvandlar ditt hem till ett miljövänligt och energieffektivt hushåll. Produkten är designad och tillverkad i Storbritannien.
Värmelisten har testats utav den icke-vinstdrivande organisationen BSRIA (the Buliding Service Research and Information Association). Den är även helt förenlig med BS-EN 442 och CE-märknings kraven. I ett test där man testade element med liknande prestanda visade det sig att listen var minst 13 % mer energieffektivare än de traditionella elementen. Med rätt panna och styrsystem kan man spara upp till 25 %. I testet har det visat sig att värmelisten var den mest effektiva formen av uppvärmning och gav den jämnaste värmefördelningen, med en variation på endast ± 1°C, jämfört med ett traditionellt element som hade en variation på 13°C.
Effekten som värmelisten skapar är relativt lik golvvärme, eftersom båda värmer upp rummet från alla håll och på låg nivå. Skillnaden är att listen är så mycket enklare att montera. Den är lika smal och diskret som en golvlist, vilket gör att du inte förlorar någon vägg- eller golvyta. Fördelen med att den är placerad ovan mark är att den kan användas med alla golvkonstruktion och värmer upp rummet snabbt.
Värmelisten är idealisk för både nybyggnationer, utbyggnader och renoveringar.
Över 8000 system har hittills installerats världen över.

Produkten för med sig både en samhällsnytta och en kundnytta, samtidigt som användaren sparar pengar.

Med varma hälsningar

UtilityHeat

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Relaterat innehåll