Pressmeddelande -

Ny branschorganisation - BRAINS

Utredningskompaniet skapar en branschorganisation för att ena privata aktörer inom neuropsykologi. BRAINS - BRanschorganisationen för privata Aktörer inom Neuropsykiatri i Sverige.

- Det är ett stort steg för att ena branschen och för att skapa gemensamma riktlinjer och ett enat förhållningssätt gentemot uppdragsgivare , säger Utredningskompaniets verksamhetschef Leg. psykolog Sebastian Cordova.

Utredningskompaniet har under en längre tid funderat kring att det bland oss många aktörer inom neuropsykologi inte finns en samordnande organisation som talar med en samlad röst och tar tillvara patienters och vi som aktörers gemensamma intressen gentemot uppdragsgivare och myndigheter, samt som jobbar tillsammans för patientens bästa.

- Det är en splittrad bransch med många aktörer, varav många är små, som enskilt inte har någon större möjlighet att medverka till att påverka regionernas makt i sammanhang som krav i upphandlingar, säger Patrik Strömqvist, VD för Utredningskompaniet.

Därför har Utredningskompaniet tagit initiativet till att starta en sådan branschorganisation. Föreningen är registrerad under namnet BRanschorganisationen för privata Aktörer inom Neuropsykiatri i Sverige - BRAINS.

Utredningskompaniet menar att det är viktigt med en gemensam ståndpunkt, till exempel gentemot orimliga krav i avtal och upphandlingar med regioner, (före detta Landsting) samt att branschorganisationen med alla aktörer samlade, kan utarbeta riktlinjer för hur neuropsykologiska utredningar kan genomföras på ett kvalitetssäkrat sätt.

- Det är inte en fråga om en kommersiell samordning, utan ett samarbete kring metodik för patienternas bästa, säger Fatima Azougai, Marknadsansvarig vid Utredningskompaniet.

Avsikten är en kvalitetsstämpel för deltagande medlemmar att utredningar inom neuropsykologi genomförs på ett gemensamt överenskommet sätt. Detta innebär samtidigt att enskilda organisationer inte kan ställa krav som skapar svårigheter att hålla en genomgående patientsäker nivå på utredningar och behandling.

-Det finns också en tendens att ställa krav i upphandlingar som är orimliga att uppnå, utifrån att branschen till stora delar är konsultdriven, säger Patrik Strömqvist.

Organisationen befinner sig i dagsläget i en uppstartsfas, men kommer att inom kort att lansera en webbsida och ett uppstartsmöte för medlemmarna..

För mer information kontakta:

Patrik Strömqvist

VD, Utredningskompaniet

0708-74 16 94

patrik@utredningskompaniet.se

Fatima Azougai

Markandsansvarig, Utredningskompaniet

0709- 38 94 99

fatima@utredningskompaniet.se


Utredningskompaniet genomför neuropsykiatriska utredningar, det vill säga utredningar med frågeställning kring ADHD och/eller autism. Vi finns i Borlänge, Skövde och Sollentuna.