Gå direkt till innehåll
Köp Apostille online via Utrikesgruppen
Köp Apostille online via Utrikesgruppen

Pressmeddelande -

Apostille-stämpel tjänst lanseras hos Utrikesgruppen

Nu kan du köpa Apostille online via Utrikesgruppen. Några fördelar med Apostille online är att du inte behöver ta dig längre än var närmaste brevlåda ligger. Utrikesgruppens samarbetande Notarius Publicus hjälper dig med Apostille utan att du behöver besöka ett kontor.

Genom att lansera och tillgängliggöra denna tjänst från Notarius Publicus på webbplatsen får Utrikesgruppen in ytterligare en viktig tjänst i det växande utrikesrelaterade produktutbudet.

När du behöver en Apostille kan du nu köpa det smidigt online här, sen skickar du in dina dokument som du vill förse med en Apostille. Du återfår dokumenten stämplade och klara inom några dagar. Därefter kan du använda dina dokument som är bestyrka med en Apostille av Notarius Publicus.

Kort om Apostille och Notarius Publicus

En Apostille är en auktoriserad stämpel som anger äktheten för ett officiellt dokument. Den som kan utfärda en Apostille är en Notarius Publicus. Länsstyrelsen utser Notarius Publicus. För att kunna bli Notarius Publicus ska personen ha avlagt juristexamen.

När en handling försetts med Apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga att inget ytterligare godkännande/legalisering krävs. Auktoriseringen är giltig i de länder som skrivit under Apostillekonventionen. Enligt den internationella överenskommelsen kan en Apostille utfärdas på handlingar som skall uppvisas i ett annat konventionsland.

Syftet med en Apostille-stämpel är att den ska agera som en försäkran på att dokument är äkta inför utländska aktörer. Apostille är vanliga önskemål från utländska myndigheter. En förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns att se i listan här.

Exempel på dokument som kan få Apostille

  • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter
  • Domstolshandlingar
  • Betyg och intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor
  • Handlingar som har undertecknats av Notarius Publicus
  • Översättningar gjorda av auktoriserade översättare
  • Utdrag från statliga register

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Utrikesgruppen finns till för dig som behöver hjälp i olika ärenden som rör utlandet. Genom vår utövning arbetar vi för att skydda svenska medborgare, skapa goda och varaktiga relationer mellan privatpersoner, företag, myndigheter, ambassader och nationer som hjälper till att utveckla och utforma politik, främja turism, utrikesrelaterade produkter och tjänster - men framförallt svenska intressen som vi företräder med världen som arbetsställe.

Presskontakt

Aleksandar Milačić

Aleksandar Milačić

VERKSAMHETSCHEF

Simon Andersson

Presskontakt

Sveriges utveckling utomlands

Utrikesgruppen arbetar med olika utrikesrelaterade produkter och tjänster som underlättar för svenskar som kommer i kontakt med utlandet. Utrikesgruppen arbetar för svenska intressen och företräder svenskar med världen som arbetsplats.

Utrikesgruppen
Box 11053
100 61 Stockholm
Sweden