Gå direkt till innehåll
Utrikesgruppen grundades 2019
Utrikesgruppen grundades 2019

Pressmeddelande -

Utrikesgruppen förklarar Utrikesdepartementets publicering

Den 29 juli 2021 väljer Utrikesdepartementet att publicera vilseledande information om Utrikesgruppen på www.regeringen.se. Informationen förklaras härmed. Den här publikationen är till för att ge dig uppdaterad information om Utrikesgruppen. Innehållet ska bidra till en ökad kunskap om bolagets verksamhet och engagemang.

På Regeringskansliets webbplats publicerar Utrikesdepartementet information om Utrikesgruppen som anges i sin helhet här:

Publicerad 29 juli 2021

"Utrikesgruppen.se, svenska-ambassaden.com och sveriges-konsulat.com är exempel på webbplatser som drivs i privat regi och som inte har någon koppling till UD och Regeringskansliet. UD:s reseinformation och kontaktuppgifter till Sveriges utlandsmyndigheter finns på swedenabroad.se.

De tre ovannämnda webbplatserna kan uppfattas komma från UD och Regeringskansliet, men så är inte fallet. UD och Regeringskansliet har ingen koppling till webbplatserna, och tar inte ansvar för innehållet i dessa kanaler. UD:s reseinformation och Sveriges utlandsmyndigheters webbplatser hittar du på swedenabroad.se. Regeringens och Regeringskansliets information hittar du på regeringen.se."

Utrikesgruppen och produktutbudet

Avsikten med Utrikesgruppens verksamhet är bland annat att främja turism. Här erbjuds det utrikesrelaterade produkter och tjänster. Verksamhetens produktutbud ska förenkla för resenärer och göra svenskar glada, bland annat på destinationen. Exempelvis erbjuds även samarbeten med både svenska och utländska företag som vill nå ut till Utrikesgruppens publik. Detta genom det höga besöksantalet som finns på webbplatsen.

Utrikesgruppen grundades 2019 och har sedan dess successivt börjat erbjuda fler produkter och tjänster. Hela produktutbudet finns att se här. På webbplatsen publiceras nyheter och reseguider. Det går att boka frakt av bil till andra länder. Nyligen lanserades bokning av privatjet. Utrikesgruppen hjälper till med översättningar till och från nästan alla språk samt fullmakter i andra språk. Andra tjänster är föräldramedgivande, content marketing, ambassadhjälp mm.

Vanliga resenärer som har högre kännedom om ett land kan bli representant för Utrikesgruppen. Ambitionerna är att ge representanter möjligheter att bygga broar och skapa internationella relationer. Alla kan också bli medlemmar och får då en trygghet på destinationen. Som medlem får du stöd och råd i utrikesrelaterade situationer som kräver support.

Brevon är den senaste tjänsten som lanserades i Utrikesgruppens produktutbud. Det är en digital brevtjänst, inte bara för utlandssvenskar - utan för alla människor som snabbt och smidigt ska skicka brev till frihetsberövade. Breven skrivs och skickas online på webbplatsen och därmed slipper anhöriga köpa alla posttillbehör som krävs för att kunna skicka ett brev.

Det är svårt att ta Utrikesdepartementets tyckande om att Utrikesgruppen kan uppfattas komma från UD och Regeringskansliet på allvar. Bara genom att blicka lite snabbt på produktutbudet så förstår vem som helst att det är frågan om ett privat bolag med egna intressen.

Har svenskar låg kännedom om Utrikesdepartementet?

Om Utrikesdepartementet är osäker på om svenskar verkligen förstår deras roll och vilka uppdrag de fått av regeringen då är det väldigt viktigt att myndigheten tydligt visar svenska befolkningen vilka de är. Exempelvis genom att lista och kontinuerligt tydliggöra för allmänheten vilka kanaler som UD och utlandsmyndigheterna använder. Då slipper man, som i den senaste publikationen hävda att Utrikesgruppen kan missleda allmänheten bara för att de själva missat med att just tydliggöra för allmänheten vilka kanaler de använder.

Myndigheter ska aldrig hålla på och misskreditera privata bolag på detta sätt.

De publicistiska åtgärderna som skickats ut uppfattas som oseriösa och riskerar att sänka förtroendet för Utrikesdepartementet och avsikterna verkar också vara att skada Utrikesgruppens varumärke.

Utrikesgruppens varumärke

Genom att uppfattas som någon annan reducerar Utrikesgruppen sina möjligheter med att stärka sitt varumärke. Det ligger därför inte i bolagets intresse att förväxlas med någon annan. Med ett fritt företagstänk över hela verksamheten utmanar Utrikesgruppen flera branscher över en hel del marknader. Detta sätts i verket helt under det egna varumärket Utrikesgruppen, som ska stärkas under egna intressen.

// Aleksandar Milačić

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Utrikesgruppen finns till för dig som behöver hjälp i olika ärenden som rör utlandet. Genom vår utövning arbetar vi för att skydda svenska medborgare, skapa goda och varaktiga relationer mellan privatpersoner, företag, myndigheter, ambassader och nationer som hjälper till att utveckla och utforma politik, främja turism, utrikesrelaterade produkter och tjänster - men framförallt svenska intressen som vi företräder med världen som arbetsställe.

Kontakter

Aleksandar Milačić

Aleksandar Milačić

VERKSAMHETSCHEF

Simon Andersson

Presskontakt

Sveriges utveckling utomlands

Utrikesgruppen arbetar med olika utrikesrelaterade produkter och tjänster som underlättar för svenskar som kommer i kontakt med utlandet. Utrikesgruppen arbetar för svenska intressen och företräder svenskar med världen som arbetsplats.

Utrikesgruppen
Box 11053
100 61 Stockholm
Sweden