Gå direkt till innehåll
Marinette Hagman är forsknings- och utvecklingsansvarig på NSVA, som tillsammans med Helsingborgs stad mottar 2018 års Avlopps & Kretsloppspris.
Marinette Hagman är forsknings- och utvecklingsansvarig på NSVA, som tillsammans med Helsingborgs stad mottar 2018 års Avlopps & Kretsloppspris.

Pressmeddelande -

Avlopp & Kretsloppspriset 2018 går till Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman

Med projektet H+ är Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman stora inspiratörer för framtidens kretsloppsanpassade avloppssystem! De utvecklar och sprider dessutom viktig kunskap om hur kommunala och privata aktörer kan samarbeta för att bygga och driva sådana system, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektet H+, Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt i modern tid

Till år 2035 ska det gamla industriområdet i södra delen av Helsingborg omvandlas till fyra stadsdelar med tydlig miljöprofil, 5000 nya bostäder samt kontorslokaler, restauranger och affärer.

Helsingborgs stad analyserade befintliga och framtida system inom avfall, vatten, avlopp och energi tillsammans med Öresundskraft, Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) och NSVA. Samarbetet resulterar i ett unikt avloppssystem som använder avfallet som råvara för att producera biogas och växtnäring.

I det nya systemet används vakuumtoaletter för att samla in toalettvatten och matavfallskvarnar för att ta vara på matavfall. Bad-, dusch- och tvättvatten sorteras i en separat ledning. Det nya systemet gör det smidigare för de som bor i området, minskar behoven av tunga transporter i området och ger en ökad biogasproduktion. Dessutom skapar systemet förutsättningar för ökad cirkulation av näringsämnen tillbaka till jordbruket och bidrar därmed till de nationella miljömålen.

Resestipendium och en toalett i Filippinerna

Avlopp & Kretsloppspriset delas ut på Vatten Avlopp Kretslopp den 22 mars och utgörs av 20 000 kr i resestipendium och en toalett i Filippinerna genom föreningen Toaletter Utan Gränser. Dessutom får vinnaren en guldkanna och ett hedersdiplom.

– Priset känns som en bekräftelse på att allt arbete vi lagt ner uppskattas av många och jag hoppas att vi i Helsingborg kan inspirera andra, samtidigt som vi bidrar till att utvecklingen tar ett litet steg framåt mot hållbarare systemlösningar, säger Marinette Hagman på NSVA.

Ur juryns motivering:

”Helsingborgs Stad och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) bygger genom stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg Sveriges första kommunala system med vakuumuppsamling av klosettvatten i tät urban miljö för näringsåterföring till produktiv mark. Projektet genomförs med en gemensam vision och i nära samarbete med stadens planeringsavdelning, NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) och andra kommunala bolag. NSVA:s arbete med att utreda och planera för, och informera bl.a. byggherrarna om, ett sorterande avloppssystem har givit mycket kunskap om framtidens hållbara VA-försörjning vilket är av stort värde för kommuner och aktörer i Sverige och internationellt. […] ”

Juryn består av:

  • Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU
  • Erik Kärrman, gruppchef för Urban Water Management inom RISE Research Institutes of Sweden
  • Anders Finnson, ansvarig för avlopp, miljö och Revaq på Svenskt Vatten
  • Jenny Westin, rådgivare på Avfall Sverige
  • Louise Boiesen, VA-strateg i Enköpings kommun
  • Jan Eksvärd, Senior Expert hållbar utveckling på Inspire Action & Research AB

Mer information hittar du på www.vattenavloppkretslopp.se/avlopp-kretsloppspriset/

Ämnen

Kategorier


VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Kontakter

Ebba af Petersens

Ebba af Petersens

Sekreterare Avlopp & Kretsloppspriset 018-17 45 44

Relaterat innehåll

VA-guiden vill underlätta för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering.

VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

VA-guiden AB
Östra Ågatan 53, 4 tr
753 22 Uppsala
Sverige