Nyhet -

Inför riksdagsvalet 2010

Inför valet 2010

Som tidigare år ger Vår Skola Förlag ut material inför riksdagsvalet. Här finns samlat allt det material som behövs för att elever ska bli bekanta med hur ett riksdagsval går till. En fördel med att ha allt samlat är också att elever kan ta hem och visa för tex nyanlända utrikesfödda föräldrar. Vi vill ju att alla ska använda sin rätt att rösta så småningom och att inte okunskap ska göra att man avstår.

Studiehäftena innehåller bland annat en artikel om hur ett demokratiskt land som Sverige styrs. Grundvillkoren för att ha ett demokratiskt styrelsesätt är allmän och lika rösträtt, fria val, organisationsfrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Till denna artikel finns också arbetsuppgifter för eleverna att utföra.

Vilka som nu sitter i riksdagen och vilka regler som gäller där finns tydligt uppställda bland annat med en karta över var riksdagsledamöterna från Sveriges alla län är placerade.

Sju partier fick plats i riksdagen vid 2006 års val. De finns här uppräknade med ett kort utdrag ur respektive partis program. Ytterligare tre partier, som ännu inte fått tillräckligt antal röster för att komma in i riksdagen,  nämns med korta utdrag ur partiprogrammen.

Vilka som får rösta i Sverige och hur röstningen gå rtill beskrivs tillsammans med arbetsuppgifter.

Det är samtidigt val till kommuner och landsting. Här får du veta vad landsting och kommuner ansvarar för, tex skolor, sjukvård, räddningstjänst.

Slutligen finns listor med valresultat år 2006 och plats för att skriva in 2010 års resultat.

Pris 30:-/st, genrösa mängdrabatter. Kontakt: info@varskola.se     www.varskola.se  tel 08-54130160

Ämnen

  • Skola