Pressmeddelande -

Pressinbjudan: God vård och god hälsa för äldre personer

Vårdalstiftelsen och Äldreförvaltningen i Stockholms stad bjuder in dig till en diskussion om god vård och god hälsa för äldre personer, idag 14:e maj kl 13-15.

Det bör vara så att äldreomsorgen har som krav att den person som är i behov av vård och omsorg ska få det utifrån sina egna förutsättningar och i syfte att personen ska uppleva en förbättrad hälsa. Det innebär att äldreomsorgen måste erbjuda såväl medicinsk som psykisk rehabilitering samt möjlighet att tillgodose de äldres sociala och existentiella behov.

Registrering och lunch kl 12:00-13:00 Seminarium kl 13:00-15:00

Medverkande:
Thorbjörn Larsson -VD Vårdalstiftelsen
Eva Frunk Lind - Förvaltningschef Äldreförvaltningen
Charlotte Haentzel - Chef för kommunikationsenheten på EU-kommissionen i Sverige
Staffan Lindblad - Reumatolog och forskare på Karolinska Institutet, forskar på god vård till god hälsa för reumatiker
Eva Henriksen - Verksamhetschef på FOU nu, arbetar med ett projekt om god palliativ vård på särskilda boenden för äldre

Hör av dig om du vill komma och lyssna på seminariet!

För dig som inte har möjlighet att komma finns chansen att se seminariet via webbsändning på följande adress: http://webbtv.compodium.se/godvard2012/

 

Bästa hälsningar:

Thorbjörn Larsson, 070-484 25 93
VD Vårdalstiftelsen                                                                      

Helena Conning, 08-545 135 57
Kommunikationsstrateg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om Vårdalstiftelsen
Vårdalstiftelsens mål är att förbättra människors hälsa och livsvillkor. Det görs genom att stödja nytänkande forskning och strategiska samarbeten för en bra start i livet och ett värdigt liv livet ut. (www.vardal.se)

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Vårdalstiftelsen är en oberoende stiftelse som stödjer forskning inom vård och omsorg. Stiftelsen har varit verksam sedan 1994 och under dessa år gett stöd till både små och stora forskningsprojekt och –program. Totalt har stiftelsen delat ut runt 870 miljoner kronor  till vårdforskning. För ytterligare information, se www.vardal.se.

Kontakter

Anna-Carin Hall

Presskontakt Kommunikatör 08-545 13 563