Pressmeddelande -

Vårdalstiftelsen söker nya finansiärer för att satsa på ny forskning

Vårdalstiftelsen höjer ambitionerna för att långsiktigt stödja forskning som förbättrar människors hälsa och livsvillkor och anställer, som första forskningsstiftelse, nu en fundraiser. Genom nya bidrag och donationer vill Vårdalstiftelsen satsa på patientnära och nyskapande forskning främst inom åldrandets utmaningar och barns och ungdomars hälsa.

– Forskning om hälsa är ett viktigt område för framtiden. Vi satsar nu för att långsiktigt kunna stödja forskning som kommer människor direkt till nytta, framför allt patientnära forskning som snabbt kan omsättas i praktiken säger Thorbjörn Larsson VD på Vårdalstiftelsen.

Som ett led i detta rekryterar nu Vårdalstiftelsen Charlotte Rydh, som har lång erfarenhet av att aktivt säkra privata donationer och bidrag till såväl forskning som projekt inom vård och omsorg. Hon börjar formellt i september 2010, men kommer att inleda arbetet under sommaren.

Charlotte Rydh är 41 år och utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har varit verksam inom kommunikation och fundraising sedan 1997. Närmast kommer hon från en befattning som marknadschef för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet. Tidigare har hon bland annat arbetat på Ersta diakoni som chef för kommunikation och insamling och som konsult för universitet inom och utom Sverige.

– Charlottes gedigna bakgrund och erfarenheter är ovärderliga för Vårdalstiftelsen i processen att skapa nya forskningsresurser, säger Thorbjörn Larsson.

– Vårdalstiftelsen befinner sig mitt i en spännande utvecklingsfas. Tillsammans med motiverade medarbetare och forskare ser jag fram emot att få vara med och skapa förutsättningar för kraftfullare forskning inom hälsoområdet i Sverige. Bra vård och god hälsa engagerar människor, så jag ser goda möjligheter att få stöd och donationer från både näringsliv och privatpersoner, säger Charlotte Rydh.

 

För mer information kontakta:
Thorbjörn Larsson, VD Vårdalstiftelsen
08-545 13 551, 070-484 25 93, thorbjorn.larsson@vardal.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • hälsa
  • forskning
  • forskningsfinansiering
  • fundraising
  • rekrytering
  • donation

Regioner

  • Stockholm

Vårdalstiftelsen är en av de viktigaste oberoende finansiärerna i Sverige inom tvärvetenskaplig forskning på vårdområdet.  Målet är att förbättra människors hälsa och livsvillkor. Det görs genom att stödja nyskapande forskning. Stiftelsen bildades 1994 efter beslut av Sveriges riksdag och fick då 529 miljoner kronor av de avvecklade löntagarfonderna. På grund av bra kapitalförvaltning har stiftelsen sedan dess kunnat fördela runt 850 miljoner kronor i olika former av forskningsstöd.

Kontakter

Anna-Carin Hall

Presskontakt Kommunikatör 08-545 13 563