Pressmeddelande -

Vårdapoteket får kvalificerat uppdrag inom avancerad hemsjukvård

Nu är landstingen i Kalmar och Kronoberg klara med sin upphandling av apotekstjänster inom hemdialysområdet. Det blev Vårdapoteket, som tidigare vunnit upphandlingar i  landstingen i Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Gotland, Region Skåne och Västmanland som återigen tog hem ett kvalificerat uppdrag i skarp konkurrens.

”Vårdapoteket vill medverka till en bättre läkemedelshantering i gränslandet mellan sjukhus och hemsjukvård”, säger VD Tony Rydberg. ”Hela vår inriktning är ju att jobba vårdnära  med en blandning av privatkunder och avtalskunder. Väldigt glädjande att två landsting nu  valt att samarbeta med Vårdapoteket efter en offentlig upphandling inom detta område”.

”För mig är det extra roligt att Vårdapoteket får spela en roll inom området avancerad hemsjukvård – det har varit ett av mina personliga intresseområden sedan slutet av 80-talet då jag tillsammans med några kollegor fick upp ögonen för vad farmaceuter kunde bidra med inom hemsjukvården”, säger vVD Bengt Åstrand.


Om ingen ansökan om överprövning av landstingens tilldelningsbeslut inlämnas till länsrätten kommer avtal att tecknas med Vårdapoteket. Vårdapoteket tillträder i så fall de  nya uppdragen i under våren. Upphandlingen avser försörjning av läkemedel och andra  produkter till patienter med peritonealdialys (PD) i hemmet i Kronobergs och Kalmar län. I  tjänsten ingår mottagning av beställning, iordningställande samt leverans av läkemedel och  läkemedelsnära produkter. Avtalet omfattar två år, med möjlighet till två års ytterligare  förlängning.

För ytterligare information kontakta:
Tony Rydberg, VD, Vårdapoteket, Tel. +46 70 545 24 28
Bengt Åstrand, vice VD, Vårdapoteket, Tel. +46 70 670 76 42

Om Vårdapoteket
Vårdapotekets affärsidé är att bedriva apoteksverksamhet med vårdorienterade öppenvårdsapotek. Kärnverksamheten består i att tillhandahålla ett komplett utbud av varor  och tjänster till patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal. Bolaget ska även tillhandahålla  läkemedelsförsörjning och läkemedelsnära kunskaps- och tillverkningstjänster.

Verksamheten baseras på ett förvärv av sammanlagt 24 apotek vid sjukhus i södra och mellersta Sverige. Bolaget har drygt 300 medarbetare och genom de nya uppdragen ökar  omsättningen årligen till drygt 2 miljarder kronor. Bolaget har helsvenska ägare med Priveq  Investment och Investor Growth Capital som huvudägare. Huvudkontoret för Vårdapoteket  är placerat i Malmö.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • hemsjukvård
  • apotekstjänster
  • landstingen
  • konkurrens

Kontakter

Tobias Ekros

Presskontakt Chef Försäljning Marknad och Sortiment 010-4947400