Pressmeddelande -

För en vettig bostadspolitik

Pressmeddelande

För en vettig bostadspolitik.

De senaste månaderna har vi sett allt fler ockupationer av tomma hus, nu senast Banverkets villa på Johanneslustgatan. Detta har satt fokus på den erbarmligt usla bostadspolitiken i landet och det stora behovet av att bygga fler hyresrätter i Malmö. Aktion har också påvisat det breda missnöjet med den rådande bostadspolitiken, symboliserat genom de positiva reaktioner som ockupation fått från grannar och andra malmöbor.

Vänsterpartiet Malmö har under de flera år fokuserat mycket på den allt mer alarmerande bristen på bostäder i staden. Vi är det enda parti som verkar för en lagstiftning om allas rätt till en bostad. I Malmö såg vi till att mandatperioden inleddes med förändrade ägardirektiv för MKB och för ökat bostadsbyggande. Morgan Svensson ordförande för Vänsterpartiet Malmö säger: 

- Vi har nu äntligen efter ihärdig kamp få tillstånd en bostadsförmedling under 2009 så att vi kan fördela hyreslägenheter på ett mer rättvist sätt.

- Vi anser att en sammanhållen bostadspolitik är nödvändig för att fler hyreslägenheter ska byggas.

Ockupanterna har med sin aktion, tillsammans med avslöjandet om den fruktansvärda boendesituationen för enskilda människor i Herrgården, fått igång en politisk diskussion om bostadspolitik i Malmö. Vänsterpartiet Malmö förhoppning är att den ger ett eko upp till riksdag och regering så att vi får till en förändring av bostadspolitiken i stort. Vänsterpartiet Malmö välkomnar debatten om bostadspolitik och hur vi skall få till en förändring av den samma.

Vänsterpartiet Malmö

För mer information: kontakta Morgan Svensson ordförande för Vänsterpartiet Malmö på telefon: 0708 161702  

 

 

 

 

Kategorier

  • husockupation
  • bostadsförmedling
  • bostad
  • bostadsbyggande
  • bostadsfrågor
  • vänsterpartiet

Kontakter

Martina Nilsson

Presskontakt Presskontakt 0708-16 17 09

Patrik Strand

Presskontakt politisk sekreterare 040-966467