Pressmeddelande -

Idag, den 20 nov, protesterar vi mot Lissabonfördraget!

 

Idag den 20 november röstar riksdagen om Lissabonfördraget, trots att det varit bred opinion för en folkomröstning och trots att många ur fackföreningsrörelsen krävt undantag för den svenska modellen, går man nu till beslut i frågan. Arbetet mot Lissabonfördraget fortsätter såväl i riksdagen som på gator och torg. Vänsterpartiet Malmö kommer att ha torgmöte under hela dagen för att uppmärksamma omröstningen.

- Jag är på plats i Stockholm och ska rösta mot förslaget. EU är redan idag odemokratiskt och överstatligt och det förstärks ytterligare med Lissabonfördraget. När EU-parlamentet ökar sin makt görs detta på bekostnad av de nationella parlamenten och på bekostnad av demokratin, säger Marianne Berg (v) riksdagsledamot från Malmö

- Det finns väldigt mycket som är dåligt med fördraget. Den fria rörligheten överordnas allt annat oavsett om vi i Sverige skulle vilja ha strängare miljölagstiftning eller satsa mer på välfärden så kan EU säga stopp. Jag hoppas att det är många riksdagsledamöter som idag röstar nej för jobben, välfärden och demokratins skull, fortsätter Marianne Berg

- Vi är många som jobbar tillsammans på olika sätt för att stoppa Lissabonfördraget. Vi har haft flygbladsutdelningar och torgmöte under hela veckan och vi hoppas att det är många malmöbor som fått information om fördraget. Kampen fortsätter, om inte annat så är det ju ett EU-val i sommar och då finns det ju också en chans att visa sitt missnöje genom att rösta på de som är EU-kritiska, säger Hanna Thomé som är aktiv i vänsterpartiet Malmös kampanj.

För mer information kontakta

Marianne Berg (v) riksdagsledamot 0702 -36 01 12

Hanna Thomé medlem vänsterpartiet Malmö 0735 -85 07 92

Ämnen

  • Riksdag

Kategorier

  • lissabonfördraget
  • vänsterpartiet
  • marianne berg

Kontakter

Martina Nilsson

Presskontakt Presskontakt 0708-16 17 09

Patrik Strand

Presskontakt politisk sekreterare 040-966467