Pressmeddelande -

Öppet brev till de skånska socialdemokratiska riksdagsledamöterna

Öppet brev till de skånska socialdemokratiska riksdagsledamöterna:

Ratificera inte Lissabonfördraget innan kollektivavtalsmodellen är säkrad!


EG-domstolens dom i Lavalmålet innebär en allvarlig inskränkning i konflikträtten på svensk arbetsmarknad och ett underkännande av delar av den svenska arbetsrättslagstiftningen. Domen var inte ett olycksfall i arbetet. Samma synsätt på kollektivavtalen har i ytterligare ett par domar slagits fast i EG-domstolen. I den s.k. Rüffert-domen förbjöds exempelvis den tyska delstaten Niedersachsen att ställa krav på en utländsk entreprenör om kollektivavtal vid upphandling. Som en följd av Laval - domen har regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå förändringar i den svenska arbetsrätten för att om göra den svenska kollektivavtalsmodellen och fackliga konflikträtten anpassad till EU-lagstiftningen. Resultatet av utredningen ska presenteras den 15 december, alltså nästan en månad efter det att riksdagen ska rösta om Lissabonfördraget. Det innebär att riksdagens ledamöter inte ens kommer att veta vilka förändringar av den svenska arbetsrätten utredaren föreslår när omröstningen sker.
LO-kongressen beslutade att utredningen måste vara färdig i god tid innan fördraget godkänns i riksdagen. Om riksdagen redan godkänt riskerar vi att stå helt utan alternativ om utredningens förslag visar sig vara otillräckliga eller dåliga ur facklig synpunkt. Sveriges bästa möjlighet att sätta press på EU att respektera vår kollektivavtalsmodell är att villkora godkännandet av fördraget. Vi tolkar LO-kongressens beslut som att den möjligheten måste finnas kvar, om utredningen inte visar sig hålla måttet. Att den borgerliga regeringen har bråttom att godkänna Lissabonfördraget kan vi förstå. Vi gör oss inga illusioner om Reinfeldts och Littorins engagemang för fackliga rättigheter. Däremot har vi betydligt svårare att förstå varför den socialdemokratiska riksdagsgruppen accepterar den borgerliga brådskan, när man faktiskt besitter makten att skjuta på omröstningen.
Vi anser att frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen är så grundläggande att det inte kan finnas några skäl för socialdemokraterna att hasta igenom Lissabonfördraget. Särskilt inte nu, då tidtabellen för fördraget redan fördröjts sedan Irland röstade nej i folkomröstningen. Med anledning av detta vädjar vi till dig som socialdemokrat att inte rösta för Lissabonfördraget innan frågan om kollektivavtalsmodellen och strejkrätten är utredd och en lösning presenterats som inte innebär några försämringar ur facklig synpunkt.

Hälsningar från 48 fackligt aktiva gräsrötter i Skåne

Knud Nörrelökke, Grafiska Fackförbundet, avd 1

Bo-Hilmer Magnusson Grafiska Fackförbundet Norra Skåne-Blekinge

Jörgen Persson IF Metall Södra Skåne

Camilla Anderson - Hult IF Metall Mellersta Skåne

Patrik Strand Kommunal Skåne sektion 55

Gunnar Hansson Kommunal Skåne sektion 55

Pernilla Tammerkvist Kommunal Skåne sektion 55

Vasko Matevski Kommunal Skåne sektion 55

Carina Svensson Kommunal Skåne sektion 55

Anders Nilsson Kommunal Skåne sektion 55

Jonas Ankarberg, Transport avd 12

Gert Christensen, Transport avd 12

Bert Johansson, Transport avd 12

Lars Klang, Transport avd 12

Peter Lundström, Transport avd 12

Joachim Nihlén, Transport avd 12

Agneta Nilsson, Transport avd 12

Jerker Nilsson, Transport avd 12

Lone Olsson, Transport avd 12

Anders Palmqvist, Transport avd 12

Linda Svensson, Transport avd 12

Gerhard Wendt, Transport avd 12

Ken Henriksson Transport avd 12

Eva Lindström, Handels avd 1

Lisbet Nilsson, Handels avd 1

Camilla Nyberg, Handels avd 1

Annette Olsson, Handels avd 1

Ingrid Perlhagen, Handels avd 1

Roger Jönsson, Transport avd 2

Jonny Nilsson IF Metall

Solveig Lundgren Kommunal Skåne sekt 21

Catherine Persson Oppositionsråd (s) Trelleborg

Robert Borg Målarförbundet

Sven Lindkvist Byggnads

Alf Rosengren IF metal

Paul Lövdahl IF Metall

Ulf Nilsson Byggnads

Anders Östergren Handels

Yvonne Svensson Handels

Pernilla Engström LF

Hans Olsson IF Metall

Kenneth Pettersson Transport avd 12

Marianne Pettersson Kommunal Skåne sektion 39

Philp Maughan IF Metall Avdelning 41

Kent Wahlberg Livs Avdelning Syd Pågens fackklubb

Marcus Larsson Livs Avdelning Syd Pågens fackklubb

Jörgen Olsson SEKO Posten Södra Skåne

Anna-Karin Larsson SSR

Ämnen

  • EU-frågor

Kategorier

  • lissabonfördraget
  • kollektivavtal
  • socialdemokraterna
  • strejkrätt

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Martina Nilsson

Presskontakt Presskontakt 0708-16 17 09

Patrik Strand

Presskontakt politisk sekreterare 040-966467