Pressmeddelande -

Stora satsningar på barn och ungdomar i Malmö kommuns budget 2012

Malmö stads budget för 2012 innehåller stora satsningar på barn och ungdomar. Målet är att minska klyftorna i samhället och utbildningen är viktig. Grunden för lärandet läggs redan i förskolan. För att uppnå bättre resultat i skolan satsas det i budgeten kring 50 miljoner kronor. Det innehåller en satsning på språkutveckling, både på svenska och på modersmålet. Satsningen på genuspedagogik nästan fördubblas mot tidigare, och gymnasieskolan får extra resurser för de elever som har svårast att nå målen. För att personalen ska kunna ta del av språk och genussatsningen avsätts resurser för vikarier.  

- Språket är grunden till allt lärande, genom en satsning på svenska och modersmål ger vi våra elever möjlighet att använda hela sin språkkompetens för sitt lärande, säger Anders Skans (V) gruppledare i kommunfullmäktige.

- Vi har lyssnat på våra elevers åsikter i attitydundersökningen, där de lyfter fram vikten av att pojkar och flickor behandlas lika, och gör en rejäl ny satsning på genuspedagogik.  I dagens skola sjunker pojkars resultat medan flickorna mår allt sämre av stress. Satsningen på genuspedagogiken är en viktig del i skolans måluppfyllelse, säger Hanna Gedin (V) ledamot i barn- och ungdomsberedningen.   Kontaktuppgifter Anders Skans 0709-130 612 Hanna Gedin 073-70 09 178

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Malmö

Kontakter

Martina Nilsson

Presskontakt Presskontakt 0708-16 17 09

Patrik Strand

Presskontakt politisk sekreterare 040-966467