Pressmeddelande -

Vänsterpartiet gör avtryck i Malmöstads budget

Vänsterpartiet gör skillnad!

Jobb i välfärden är företrädesvis jobb som utförs av kvinnor. Det är oerhört viktigt med en rättvis lön och rätt till heltidsjobb för att kunna försörja sig själv. På riksplanet satsar vi en miljard på att göra om deltidsarbeten till heltider.  Den rödgröna budgeten på såväl riksnivå som här i Malmö banar väg för en mer rättvis arbetsmarknad. 

Bostadsbristen är skriande och bostadsbyggandet måste ta fart i Malmö. Bostadspolitiken som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet redan presenterat på riksplan ger goda förutsättningar för att byggandet ska öka i Malmö. Vänsterpartiet ser att det behövs 30 000 nya bostäder på 10 år, varav de flesta i form av hyresrätter. Budgeten i Malmö ger goda förutsättningar för detta.

 Barnfattigdomen i Malmö har ökat till följd av en orättvis borgerlig politik. Vi tycker att utvecklingen går åt fel håll därför satsar vi på att utjämna klyftorna genom att omfördela resurser.  Ett tydligt exempel på omfördelning är att vi avsätter 10 miljoner för sänka förskoleavgifter för föräldrar med låga inkomster. Något som särskilt gynnar ensamstående småbarnsföräldrar.

 "Det är en offensiv budget. Vi fördelar välfärdens resurser rättvist, mer till de som har de största behoven och mindre åt den som har lättare att klara sig utan stöd. Ekonomiskt kärva tider ställer extra stora krav på bra och tydliga prioriteringar, budgeten innehåller bland annat satsningar på heltidsjobb, ökat bostadsbyggande och sänkta avgifter i förskolan för låginkomsttagare. Kort sagt, det är en budget som visar att vänsterpartiet gör skillnad" säger Morgan Svensson, ordförande i Vänsterpartiet Malmö.

För information kontakta Morgan Svensson på

telefon 0708161702 eller morgan.svensson@malmo.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • vänsterpartiet
  • bostadsbristen
  • feminism
  • bostadsbyggande

Regioner

  • Malmö

Kontakter

Martina Nilsson

Presskontakt Presskontakt 0708-16 17 09

Patrik Strand

Presskontakt politisk sekreterare 040-966467