Pressmeddelande -

Vänsterpartiet Malmö får genomslag på V-kongressen

Pressmeddelande


På Vänsterpartiets kongress behandlas under fredagen och lördagen förslaget till Valplattform. Partistyrelsens förslag har gått igenom i de allra flesta punkter med några små undantag. Den enda stora fråga som kongressen har beslutat om som avviker från partistyrelsens förslag så här långt är frågan om en generell arbetstidsförkortning med mål om 6-timmars arbetsdag. När den frågan debatterade nu på lördagsmorgonen så fanns det en mängd motioner från hela landet om att valplattformen skulle ta upp frågan om 6-timmars arbetsdag. Av alla de motioner så röstade kongressen igenom den för Vänsterpartiet Malmö. I den motionen formuleras meningen som nu står i valplattformen så här:


I förlängningen vill Vänsterpartiet arbeta för en arbetstidsförkortning som på sikt skall resultera i sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Något som främst kommer att gynna arbetare i välfärdssektorn. Självklart ska denna förändring ske med en likalönsprincip som alla förändringar inom arbetsmarknaden.


Vänsterpartiet Malmös ordförande, och även kongressombud, Morgan Svensson kommenterar omröstningen: ”Det viktiga var inte att Malmös motion vann kongressens stöd utan att frågan om 6-timmars arbetsdag lever i partiet, men det är naturligtvis extra roligt att vår formulering från Malmö blev partiets. Morgan säger vidare:

”Frågan om 6-timmars arbetsdag är en av de frågor som ger en vision om ett annat samhälle och som förenar olika politiska perspektiv. 6-timmars arbetsdag har under ett stort antal år förknippats med vårt parti och det ska vara så även i fortsättningen.”

Morgan Svensson
Ordförande Vänsterpartiet Malmö
Tel 0708161702

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • vänsterpartiet
  • malmö
  • partikongress
  • arbetstidsförkortning

Regioner

  • Malmö

Kontakter

Martina Nilsson

Presskontakt Presskontakt 0708-16 17 09

Patrik Strand

Presskontakt politisk sekreterare 040-966467