Pressmeddelande -

Frihet för mormor eller riskkapitalisterna?

Vänsterpartiet driver just nu kampanjen ”Vem ska hjälpa mormor?” som sätter fokus på problem och lösningar för en värdig äldreomsorg. Att dagens äldreomsorg lämnar mycket att önska står klart efter den senaste tidens vårdskandaler. Att allt fler av våra mormödrar blir resultatposter hos multinationella riskkapitalbolag är en del av problemet. Men även i den offentligt drivna äldreomsorgen finns problem som är både akuta och enkla att komma till rätta med.

Vänsterpartiet presenterar idag granskningen ”Släpp ut mormor” där vi tittat närmare på bl.a. rätt till utomhusvistelse och egen tid i Sveriges kommuner. Med i granskningen finns även faktorerna privatisering, kostnad per boendeplats och nöjd kund-index. Alla siffror gäller för äldreboenden 2010. I Stockholms län har 24 kommuner varit med i granskningen som baserats på data hämtade ur SKL:s databas kolada.se.

- Granskningen visar tydligt att fokus de senaste åren i många kommuner har handlat om att privatisera så mycket som möjligt snarare än att öka kvaliteten i verksamheten, säger John Hörnquist, ordförande för Vänsterpartiet Storstockholm.

Tio av de granskade kommunerna i Stockholms län uppger att de erbjuder daglig utevistelse på alla boenden. Att alla boenden har rätt till tid för egna önskemål är däremot mer sällsynt runt om i Storstockholm, bara fem av de granskade kommunerna garanterar detta på alla boenden.

- Det är den här typen av verkliga frihetsfrågor som förvinner från diskussionen när allt bara handlar om en annan, påhittad valfrihet, där valet allt oftare står mellan Carema eller Attendo, fortsätter John.

Privatiseringar är något som Stockholmskommunerna helt klart har prioriterat högre. I tolv av de granskade kommunerna är minst 50 % av antalet boendeplatser privatiserade. Vaxholm sticker ut i det gänget med 98,7 % i enskild regi. Bara en kommun av de granskade, Nynäshamn, driver vid undersökningstillfället alla kommunen äldreboenden i egen regi. Totalsiffran för hela landet när det gäller andel särskilda boenden i enskild regi (privatiserat) är 11,4 %.

Bifogade filer

Släpp ut mormor! – Vänsterpartiets granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

Stockholmsstistik från granskningen

 

Kontakt:

John Hörnquist, ordförande Vänsterpartiet Storstockholm

08-654 13 18

Läs mer om Vänsterpartiet i Stockholms län

stockholmsvanstern.se

storstockholm.vansterpartiet.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • john hörnquist
  • äldreomsorg
  • utan vinstintresse
  • välfärd
  • vänsterpartiet
  • privatisering
  • vem ska hjälpa mormor?

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Jessica Nordh

Presskontakt Pressekreterare vid Stockholms stadshus Vänsterpartiet 076-122 95 19

Ingrid Falk

Presskontakt Pressekreterare vid Stockholms läns landsting Vänsterpartiet

Relaterat innehåll