Pressmeddelande -

Norska Vernepliktsrådet och svenska Värnpliktsrådet besöker Amfibieregementet i Berga

Norska Vernepliktsrådet besöker tillsammans med svenska Värnpliktsrådet Amfibieregementet i Berga under måndagen den 3 maj 2010. På Amf 1 sker under samma dag det sista inrycket av värnpliktiga i Sverige till följd av att värnplikten, från och med den 1 juli 2010, inte längre tillämpas.

Det norska Vernepliktsrådet besöker Sverige som en del i det nordiska samarbetet Värnpliktsråd emellan. Samarbetet syftar till att utbyta erfarenheter för att kunna utveckla verksamheten i respektive land.

- Det är ett värdefullt samarbete som ger oss nya verktyg och metoder för att förbättra unga soldaters situation i Försvarsmakten, säger Christian Spångberg, marinansvarig i Värnpliktsrådet.

Motsvarigheter till det Svenska Värnpliktsrådet finns i både Norge, Finland och Danmark. De syftar, precis som det svenska Värnpliktsrådet, till att representera de värnpliktiga på central nivå och kritiskt granska utbildningen som de nordiska försvarsmakterna bedriver.

För med information, kontakta:

Jakob Rudberg
Press- och informationsansvarig
070 316 13 08

Christian Spångberg
Marinansvarig
070 316 13 06

Se även vår webplats

Ämnen

  • Försvarsfrågor

Kategorier

  • värnpliktsrådet
  • försvarsmakten
  • värnplikt
  • marinansvarig

Kontakter

Jakob Rudberg

Presskontakt Press- och informationsansvarig Data/IT, Hemsidan, Layout, Omvandling, Internationella relationer, Kongress 08 562 818 40