Pressmeddelande -

Värnpliktskongressen öppnas!

Idag inleds Värnpliktskongressen 2008, på Quality Hotel Statt i Eskilstuna. Bland annat kommer ungdomsförbundens ordföranden och Försvarsminister Sten Tolgfors.

- Det kommer att bli en spännande dag, säger Daniel Eriksson, vice ordförande tillika kongressansvarig i Värnpliktsrådet. Det händer mycket i Försvarsmakten nu, och ungdomsförbunden har gott om åsikter om dess framtid. Försvarsministern kan säkert bidra med intressanta synpunkter och förhoppningsvis svara på de frågor som ombuden kan tänkas ha.

Det kommer också att genomföras ett idétorg där Värnpliktsrådet har arrangerat en utställning om värnpliktsrörelsens historia. Med på idétorget är även ungdomsförbunden som skall diskutera och debattera med ombuden.

- Värnpliktskongressen firar 40 år, och idétorget är ett sätta för oss att sammankoppla historien med framtiden, säger Daniel Eriksson.

Schema måndag

10.00 Kongressen öppnas

11.00 Övning i mötesteknik

12.00 Lunch

13.00 Paneldebatt ungdomsförbund

14.30 Idétorg

15.15 Försvarsminister Sten Tolgfors

16.15 Utskottsförhandlingar

18.00 Middag

19.00 Utskottsförhandlingar

Värnpliktskongressen

Värnpliktskongressen är värnpliktsrörelsens högsta beslutande organ och utgörs av representanter från landets samtliga förband. Kongressens huvuduppgifter är att sammanställa Sveriges värnpliktigas samlade krav i Värnpliktsprogrammet samt att välja sju personer att under ett års tid representera landets värnpliktiga i Värnpliktsrådet. Värnpliktsrådet har i uppgift att arbeta för att kongressens krav, Värnpliktsprogrammet och bifallna motioner, förverkligas. Kongressen har också till uppgift att fastställa riktlinjer och verksamhetsplan för det nya Värnpliktsrådet samt granska det avgående Värnpliktsrådets verksamhet.

 

För mer information, kontakta:

Anders Eriksson
Generalsekreterare
070-316 13 04

Daniel Eriksson
Vice ordförande
070-316 13 02

Ämnen

  • Försvarsfrågor

Kategorier

  • försvarsmakten
  • värnplikt
  • tolgfors
  • värnpliktsrådet

Kontakter

Jakob Rudberg

Presskontakt Press- och informationsansvarig Data/IT, Hemsidan, Layout, Omvandling, Internationella relationer, Kongress 08 562 818 40