Pressmeddelande -

Värnpliktskongressens andra dag

Idag är andra dagen av Värnpliktskongressen på Quality Hotel Statt i Eskilstuna.

Bland annat deltar Anders Svärd, som är ordförande för den kommitté som utreder värnpliktens framtid.

- Det kommer att bli mycket intressant, säger Daniel Eriksson, vice ordförande i Värnpliktsrådet. Mycket är sagt om värnpliktens framtid och det är många värnpliktiga som undrar vad som ska hända.

Under dagen kommer diskussioner att upptas i plenum och kongressen kommer bland annat att diskutera Sveriges värnpliktigas syn på pliktsystemet.

Schema tisdag
08.00 Utskottsförhandlingar
09.30 Fika
10.00 Film från ÖB
12.00 Lunch
13.00 Pliktutredningens ordförande Anders Svärd
14.30 Fika
15.00 Plenarförhandlingar
18.00 Middag
19.00 Plenarförhandlingar

Värnpliktskongressen
Värnpliktskongressen är värnpliktsrörelsens högsta beslutande organ och utgörs av representanter från landets samtliga förband. Kongressens huvuduppgifter är att sammanställa Sveriges värnpliktigas samlade krav i Värnpliktsprogrammet samt att välja sju personer att under ett års tid representera landets värnpliktiga i Värnpliktsrådet. Värnpliktsrådet har i uppgift att arbeta för att kongressens krav, Värnpliktsprogrammet och bifallna motioner, förverkligas. Kongressen har också till uppgift att fastställa riktlinjer och verksamhetsplan för det nya Värnpliktsrådet samt granska det avgående Värnpliktsrådets verksamhet.

 

För mer information, kontakta:

Anders Eriksson
Generalsekreterare
070-316 13 04

Ämnen

  • Försvarsfrågor

Kategorier

  • värnpliktskongressen
  • värnpliktsrådet
  • anders svärd
  • värnplikt
  • försvar
  • kongress

Regioner

  • Eskilstuna

Kontakter

Jakob Rudberg

Presskontakt Press- och informationsansvarig Data/IT, Hemsidan, Layout, Omvandling, Internationella relationer, Kongress 08 562 818 40