Pressmeddelande -

Värnpliktskongressens andra dag!

Idag är tredje dagen av Värnpliktskongressen. Huvuddelen av dagen kommer att ägnas åt plenarförhandlingar. Två priser kommer att delas ut under dagen och kongressen kommer att adresseras av två talare.

Diskussionerna om plikten kommer att fortsätta på förmiddagen. Innan lunch kommer Värnpliktsrådet att presentera det förband som i år utsetts till Sveriges Bästa Förband.

- Det är en kampanj som pågått under hela året, berättar Daniel Eriksson, vice ordförande i Värnpliktsrådet. Vi vill belöna förband som ansträngt sig för att göra tillvaron bättre för sina värnpliktiga.

På eftermiddagen kommer två talare från Försvarsmakten; generaldirektör Ulf Bengtsson och generallöjtnant Jan Salestrand, som är produktionschef.

- Spännande, tycker Daniel Eriksson. Jan Salestrand har det övergripande ansvaret för värnpliktsutbildningen, och att de värnpliktiga får möjlighet att ställa frågor och framföra önskemål till honom kan endast vara av godo.

Schema tisdag
08.00 Utskottsförhandlingar
09.30 Fika
11.15 Presentation "Sveriges Bästa Förband"
11.45 Lunch
12.45 Generaldirektör Ulf Bengtsson
13.00 Produktionschef Jan Salestrand
14.00 Utdelning av Robert Holmgrens minnespris
15.00 Plenarförhandlingar
19.00 Bankett

Värnpliktskongressen
Värnpliktskongressen är värnpliktsrörelsens högsta beslutande organ och utgörs av representanter från landets samtliga förband. Kongressens huvuduppgifter är att sammanställa Sveriges värnpliktigas samlade krav i Värnpliktsprogrammet samt att välja sju personer att under ett års tid representera landets värnpliktiga i Värnpliktsrådet. Värnpliktsrådet har i uppgift att arbeta för att kongressens krav, Värnpliktsprogrammet och bifallna motioner, förverkligas. Kongressen har också till uppgift att fastställa riktlinjer och verksamhetsplan för det nya Värnpliktsrådet samt granska det avgående Värnpliktsrådets verksamhet.

Ämnen

  • Försvarsfrågor

Kategorier

  • kongress
  • värnpliktskongressen
  • värnpliktsrådet
  • försvar

Regioner

  • Eskilstuna

Kontakter

Jakob Rudberg

Presskontakt Press- och informationsansvarig Data/IT, Hemsidan, Layout, Omvandling, Internationella relationer, Kongress 08 562 818 40