Pressmeddelande -

Värnpliktskongressens fjärde dag

Idag är fjärde dagen av Värnpliktskongressen.

Förhandlingarna kommer att fortsätta, bland annat om civilt meritvärde och förmåner. Framåt kvällen kommer även val till Värnpliktsrådet att genomföras.

- Jag är mycket förväntansfull, berättar Daniel Eriksson, vice ordförande i det avgående Värnpliktsrådet. Många har utmärkt sig under kongressen, och jag är säker på att de bästa kommer att väljas!

Det avgående Värnpliktsrådet, sakrevisorerna och ekonomirevisorerna kommer även att redogöra för Värnpliktsrådets verksamhet 2008, och kongressen kommer att besluta om ansvarsfrihet för det avgående Värnpliktsrådet.

- Jag är inte orolig, berättar Daniel Eriksson. Jag är stolt över det jobb vi utfört i år. Nu är det dags för nästa gäng att ta över facklan och föra Sveriges värnpliktigas vilja.

Schema torsdag
09.00 Plenarförhandlingar
12.00 Lunch
13.00 Plenarförhandlingar
17.00 Verksamhetsberättelse
17.20 Revisionsberättelse
18.00 Middag
19.00 Beslut om ansvarsfrihet
19.15 Utfrågning av kandidater
21.00 Val av nytt Värnpliktsråd

Värnpliktskongressen
Värnpliktskongressen är värnpliktsrörelsens högsta beslutande organ och utgörs av representanter från landets samtliga förband. Kongressens huvuduppgifter är att sammanställa Sveriges värnpliktigas samlade krav i Värnpliktsprogrammet samt att välja sju personer att under ett års tid representera landets värnpliktiga i Värnpliktsrådet. Värnpliktsrådet har i uppgift att arbeta för att kongressens krav, Värnpliktsprogrammet och bifallna motioner, förverkligas. Kongressen har också till uppgift att fastställa riktlinjer och verksamhetsplan för det nya Värnpliktsrådet samt granska det avgående Värnpliktsrådets verksamhet.

För mer information, kontakta:

Anders Eriksson
Generalsekreterare
070-316 13 04

Ämnen

  • Försvarsfrågor

Kategorier

  • värnpliktskongressen
  • värnpliktsrådet

Kontakter

Jakob Rudberg

Presskontakt Press- och informationsansvarig Data/IT, Hemsidan, Layout, Omvandling, Internationella relationer, Kongress 08 562 818 40