Pressmeddelande -

Värnpliktsrådet ger Försvarsministern rätt och fel om plikten

Under måndagseftermiddagen talade Försvarsminister Sten Tolgfors till Värnpliktskongressen, som hålls på Quality Hotel Statt i Eskilstuna. Han talade om sin syn på framtidens försvar, som även är temat på årets Värnpliktskongress.

Bland annat berörde han personalförsörjningssystemet, där han konstaterade att Försvarsmakten haft begränsade kvalitetskrav och att det varit för få tjejer som gjort värnplikt. Värnpliktsrådet håller med Försvarsministern, men menar att det är en felaktig slutsats att vilja lägga plikten vilande för att komma till rätta med problemen.

"Vi ser pliktsystemet som ett sätt att garantera en kvalitet i Försvarsmakten. Att använda plikten som ett sätt att slippa ta ansvar för kvaliteten i verksamheten kan aldrig vara okej," kommenterar Värnpliktsrådets ordförande Björn Dahlén. "Att dessutom använda underrepresentationen av tjejer som argument för att lägga plikten vilande är väldigt märkligt. Enklast vore rimligtvis att göra den könsneutral."

Efter fördragningen fick Sten Tolgfors ett antal korta Ja/Nej-frågor. Där konstaterade Försvarsministern bland annat att han inte trodde sig kunna äta tre mål mat för 65 kronor, vilket landets värnpliktiga förväntas göra, och att dagersättningen på 72 kronor är för låg.

För mer information, kontakta:

Anders Eriksson
Generalsekreterare
070-316 13 04

Kontakter

Jakob Rudberg

Presskontakt Press- och informationsansvarig Data/IT, Hemsidan, Layout, Omvandling, Internationella relationer, Kongress 08 562 818 40