Mänskliga rättigheter – en förutsättning för ett attraktivt Västra Götaland

Tid 14 Maj 2008 08:30 – 08:30

Representanter från media är välkomna att delta! Dag och plats: 14 maj, Hotel Radisson SAS, Göteborg eller 15 maj, Quality Hotel Prisma, Skövde Tid: 08:30 – 16:10 Hela programmet hittar du här. http://nyheter.vgregion.se/upload/Regionkansliet/Lina%20och%20Malin/080514--15PolitikerutbildningProgram.pdf Kontaktperson: Lars Törnvall, planeringsledare Västra Götalandsregionen, 0521-27 59 14 Marthe Vakoufari, projektledare Sverige 2000 Institutet, 031-51 29 90

Relaterat innehåll