Presskonferens efter regionstyrelsen 9 maj

Tid 9 Maj 2006 13:00 – 13:00

Plats rum Vänern, vån 3 i Residenset i Vänersborg.

Regionstyrelsen sammanträder tisdagen den 9 maj i Residenset i Vänersborg. I samband med sammanträdet informerar Lennart Nilsson från SOM-institutet om SOM-undersökningen 2005. Media inbjuds både till presskonferens om styrelsens beslut och till information om resultaten från SOM-undersökningen. Handlingar… http://extra1.vgregion.se/arkiv/politiskadokument_/regionstyrelsen_/handlingar_/20060509_/default.htm Det blir presskonferens efter regionstyrelsens sammanträde den 9 maj 2006. På ärendelistan finns bland annat mars månads delårsrapport för regionen och bildande av ett kommunalförbund för avancerad strålbehandling. Efter presskonferensen får regionstyrelsen information om SOM-undersökningen och därefter erbjuds media att ta del av undersökningens resultat. Presskonferensen om regionstyrelsens beslut kommer att hållas klockan 13.00-14.00 i rum Vänern, vån 3 i Residenset i Vänersborg. Informationen om SOM-undersökningen ger Lennart Nilsson i samma lokal klockan 15.00-16.00. Media kan även medverka vid presskonferensen via regionens videokonferensanläggning i Regionens Hus i Skövde. Välkomna Kjell Foss presschef Kontaktperson: Informationsdirektör Göran Ekstedt, 0709 – 60 05 91, eller presschef Kjell Foss, 0702 - 41 52 88. Skapat av: Kjell Foss Epost: kjell.foss@vgregion.se Tel:0501-62110

Relaterat innehåll