Värdegrund, etik och moral inom framtidens rättsväsende

Tid 5 Maj 2006 14:30 – 14:30

Plats Svenska Mässan.

Nya hotbilder från organiserad brottslighet och gängkriminalitet har ställt krav på skärpt lagstiftning och nya speciella arbetsmetoder för de brottsbekämpande myndigheterna, ex buggning och bevisprovokationer. Viss tillämpning har redan mött ifrågasättande eller behandlats i domstol. 800 deltagare från svenskt och internationellt rättsväsende samlas på Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF, konferens på Mässan i Göteborg 5-7 maj för utbildning och för att diskutera framtidsfrågor ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. · Vad skall polisen stå för? · Vad skall rättsväsendet förmedla? · Hur skall man möta allmänhetens förväntningar? · Var skall nivåerna för yrkesskicklighet och professionalism hamna? Deltagare är bl.a: Kommissarie Sven Alhbin, ordf SNPF Justitieminister Thomas Bodström Länspolismästare Krister Jacobsson Riksåklagaren Fredrik Wersäll Generaltulldirektör Karin Starrin Professor Edgar Borgenhammar, expert etikfrågor Jan Karlsen ordf Polisförbundet Svenska Narkotikapolisföreningen antar ett nytt Narkotikapolitiskt program med fokus på värdegrundsfrågor. Representanter för media inbjudes att delta fredag 5 maj kl 14.30-16.00 i samband med nämnda personers presentationer på Svenska Mässan. Övrig information vänligen kontakta Sven Alhbin, ordförande, alternativt Anders Stolpe, vice ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen, 0705-30 41 46. Styrelsen Svenska Narkotikapolisföreningen Skickat av Malin Sahlström

Relaterat innehåll