Pressmeddelande -

100 nya jobb i Västra Götalandsregionen

Under de kommande tre åren kan Västra Götalandsregionen komma att anställa hundra personer med funktionsnedsättning.  Allt enligt ett förslag från handikappkommittén och personalutskottet.

 

Regionfullmäktige har tidigare i år beslutat att särskilt stödja utvecklingen mot ett ökat socialt ansvar både inom näringslivet och den egna verksamheten.

– Redan under 2004-2006 nåddes mycket goda resultat i ett praktikprojekt riktat till personer med funktionsnedsättning. 53 personer fick praktikplatser och över hälften av dem kunde vara kvar i organisationen även efter att praktiken var avslutad, säger handikappkommitténs ordförande Lena Hult.
Västra Götalandsregionen har för närvarnande 250 personer anställda på lönebidrag. Det betyder att staten betalar högst 80 procent av deras löner.
Det är välkänt att ett arbete bidrar till att skapa en social och ekonomisk trygghet. Under 2007 har arbetsmarknaden varit stark i länet och många har kunnat ta steget in i arbetslivet. Det gynnsamma läget har dock inte inneburit några förbättringar för personer med funktionsnedsättning.  I Västra Götaland finns det cirka 180 000 personer i yrkesverksam ålder som har ett varaktigt funktionshinder. Genom att skapa 100 nya lönebidragstjänster vill handikappkommittén öka möjligheterna för fler av dem att få jobb.
I förslaget ingår också fyra nya tjänster som ska samordna insatserna. Regiondirektören får i uppdrag att träffa en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om ett utökat samarbete för att under tre år kunna anställa fler personer med funktionsnedsättning regionens verksamheter. Eftersom alla kostnader inte täcks av lönebidrag ska regionen reservera 11,5 miljoner för projektet.
Som resultat av projektet förväntas fler personer med funktionsnedsättning få arbete, praktik eller lönebidrag i Västra Götalandsregionen.
– Det kan i sin tur ge samhällsekonomiska vinster. Exempelvis mindre behov av sjukvård för personer med funktionsnedsättning då många av dem mår dåligt på grund av utanförskap och diskriminering snarare än av funktionsnedsättningen i sig, säger handikappkommitténs vice ordförande Lars-Åke Carlsson.
Projektet är också ett sätt att ta vara på den arbetskraft som finns, plus att det minskar risken att egna anställda måste lämna Västra Götalandsregionen på grund av arbetsskador och/eller funktionsnedsättning.  Det är Regionstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet.

 

 

Kontaktperson: ordf Lena Hult (s) , 0705 56 17 84,
vice ordf Lars Åke Carlsson (m) 0705 41 54 62, handikappchef Bengt Säterskog 0521 27 52 66 eller 0705 5737 07

 

Ämnen

  • Arbetsliv

Regioner

  • Västra Götaland