Pressmeddelande -

6 miljoner till förstudier kring svensk-norskt samarbete

”Integrasjons Satellitt Radio” och ”Kulturell kompetensbank” var två av flera förstudier som beviljades EU-stöd av när beslutsgruppen för Interreg-projektet Sverige-Norge, ”Gränslöst Samarbete” på sammanträdde på fredagen. Endast en mindre del av EU:s programbudget för Interreg IIIA-programmet mellan Sverige och Norge återstår för perioden 2000-2006. Beslutsgruppen har därför valt att stödja förstudier och mindre pilotprojekt som har för avsikt att utmynna i huvudprojekt kommande programperiod 2007-2013. Totalt beviljade beslutsmötet 6 miljoner i stöd. Sammanlagt 10 förstudier/pilotprojekt fick positiva besked. Integrationsstudien kring satellitradio ska ge svar på om det finns behov av och förutsättningar för en gemensam satellitradiokanal i området Fyrbodal/Østfold. Svensk projektägare blir Kommunalförbundet Fyrbodal. Eftersom man i Sverige ska sätta fokus på integration under år 2006, passar förstudien väl in i svensk prioriterad hållning. Projektet får sammanlagt 700 000 kronor från norska staten och EU vars medel administreras via Västra Götalandsregionen. Pilotprojektet ”Kulturell kompetensbank” syftar till att kartlägga kompetensen hos kulturföretagare i gränsregionen med lansering på webbplats. Man hoppas därigenom kunna bidra till kontinuitet avseende kulturutövarnas möjlighet till försörjning. EU och norska staten bidrar med sammanlagt 200 000 kronor. *INTERREG IIIA Sverige-Norge är en del av EU’s regionalpolitiska verksamhet med avsikt att främja och utveckla samarbete över riksgränserna inom EU och mot EU’s yttre gränser. Det främsta syftet är att minska eller ta bort de hinder och problem som kan förekomma på grund av gränserna. Inom Interreg kan man söka om stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och norska partners inom områdena kompetens- och näringslivsutveckling, infrastruktur, miljö, hälsa eller kultur. Det övergripande budskapet är att samarbetet ska generera ett mervärde till gränsregionen och bidra till utvecklingen på båda sidor av riksgränsen. Beslutsgruppen består av svenska och norska ledamöter från stat, kommun och region. De är utsedda av regeringarna i de båda länderna. Kontaktperson: Ytterligare upplysningar: Britt-Marie Andrén Karlsson, ordförande delområde Gränslöst samarbete tel 0705-61 50 38 Bo Hamrå, sekretariatsansvarig, Västra Götalandsregionen, tel: 0521- 27 58 73 el. 0706-39 39 60 eller Anette Olofsson, projekthandläggare, Västra Götalandsregionen, tel 0521-27 58 79 el. 0708-45 62 69

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Västra Götaland