Pressmeddelande -

Alingsås Lasarett får 6,5 miljoner till energibesparingar

Beslut i ekonomiutskottet

Alingsås Lasarett får 6,5 miljoner till energibesparingar

För att minska energiförbrukningen vid Alingsås Lasarett får sjukhuset 6,5 miljoner kronor till energinivesteringar. Det beslutade Västra Götalandsregionens ekonomiutskott vid torsdagens möte. Pengarna ska bland annat användas till att byta fönster, tilläggsisolera och förbättra styrningen av inomhusluften.

En energideklaration av sjukhuset har visat energiförbrukningen vid Alingsås lasarett idag är högre än vid andra jämförbara svenska sjukhus och det finns stora möjligheter till besparingar. Genom att bland annat byta fönster, tilläggsisolera, förbättra styrningen av inomhusluften och byta till ny energisnål belysning räknar man med att sänka energiförbrukningen markant.

Totalt beräknas investeringen, när den är klar 2011, spara drygt 1 miljon kronor om året. Energiförbrukningen beräknas varje år minska med 1380 megawattimmar (MWh)vilket motsvarar förbrukningen av värme, varmvatten och elför ungefär 70villor per år. Sjukhusets energiförbrukningär idag6303 MWh per år och beräknas sjunka till 4923 MWh om året 2011.


Kontaktperson: Johnny Nilsson, ekonomiutskottets ordförande, 0708-28 17 25
Mats Friberg, ekonomidirektör, 0709-50 41 31
Niclas Samsioe, presstjänsten, 0706-98 06 35
Skapat av: Niclas Samsioe Epost: niclas.samsioe@vgregion.se Tel:031-630840

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Västra Götaland